แหล่งรวมถังน้ำพลาสติก ราคาโรงงาน คุณภาพดี มีมาตรฐาน มอก.
ถ้าจะสั่งซื้อให้ประหยัดจริง ควรสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน เพื่อให้ได้สินค้าถูก และมีสินค้าใช้ทันตามต้องการ

 ถังพีวีซี งานก่อสร้าง มอก ราคาโรงงาน ราคาถูก

ประเภทของถังพลาสติก พีอี

งานบำบัดน้ำเสีย


ถังบำบัดน้ำเสีย

 

ถังบำบัดน้ำเสีย ประเภทถังเกรอะ

 แหล่งรวม ถังบำบัดน้ำเสีย ราคาถูก ราคาโรงงาน
  ถังเกรอะ ราคาถูก ราคาโรงงาน
 ถังพลาสติกดอส dos โลโก้ ถังบำบัดน้ำเสีย ยี่ห้อ dos ดอส
 ถังน้ำพรีเมียร์ ถังบำบัดน้ำเสีย ยี่ห้อ Premier พรีเมียร์
 
 ถังพลาสติกดอส dos โลโก้ ถังเกรอะ ยี่ห้อ dos ดอส
 ถังน้ำพรีเมียร์ ถังเกรอะ ยี่ห้อ Premier พรีเมียร์
     

ถังบำบัดน้ำเสีย ประเภทถังกรอง

   
 ถังเกรอะ ราคาถูก ราคาโรงงาน    
 ถังพลาสติกดอส dos โลโก้ ถังกรอง ยี่ห้อ dos ดอส
 ถังน้ำพรีเมียร์ ถังกรอง ยี่ห้อ Premier พรีเมียร์
   
     
 

ประเภทของถังพลาสติก พีอี

งานกักเก็บน้ำ ระบบสำรองน้ำ

ถังเก็บน้ำบนดิน

 

ถังเก็บน้ำบนดินขนาดใหญ่

 ถังเก็บน้ำ ราคาถูก ราคาโรงงาน ดอส พรีเมียร์
  ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ big tank
 ถังพลาสติกดอส dos โลโก้ ถังเก็บน้ำบนดิน ยี่ห้อ dos ดอส 
 ถังน้ำพรีเมียร์ ถังเก็บน้ำบนดิน ยี่ห้อ Premier พรีเมียร์
 
 ถังพลาสติกดอส dos โลโก้ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ยี่ห้อ dos ดอส 
 ถังน้ำพรีเมียร์ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ยี่ห้อ Premier พรีเมียร์
     
ประเภทของถังพลาสติกพีอี

งานดักไขมัน

 

ถังดักไขมัน

 

 ถังดักไขมัน ราคาถูก ราคาโรงงาน
 
 ถังพลาสติกดอส dos โลโก้ ถังดักไขมัน ยี่ห้อ dos ดอส 
 ถังน้ำพรีเมียร์ ถังดักไขมัน ยี่ห้อ Premier พรีเมียร์