แปเหล็กและโครงคร่าวเหล็กรูปตัว Z แซด ราคาถูก

เหล็กแปรูปตัว Z เหล็กแปตัวแซด ราคาถูก โครงเหล็กรูปตัว Z ราคาถูก มอก

เป็นแปเหล็กที่มีลักษณะปีกข้างหนึ่งกว้างกว่าปีกอีกข้างหนึ่ง สามารถพลิกสลับด้านประกับกันได้สนิทกับแปอีกท่อนหนึ่ง เพื่อสามารถต่อปลายด้วยการประกบหรือต่อปลายต่อเนื่องโดยไม่วางซ้อนทับกันก็ได้ แต่ถ้าเชื่อมต่อกันด้วยการซ้อนทับบริเวณจุดรองรับ จะเพิ่มความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น

Zed Purlins and Truss: Z shape

Zed purlins come with one broad and one narrow flange so that two sections of the same size fits together closely, making them suitable for use in unlapped and lapped continuous spans in constructions but lapping over the supports will increase the strength of the sections and improve load capacity.

Section Size Depth (D) Flange (F1) Flange (F2) Lips (L) Thickness
Z-10010 100 50 45 14 1.0
Z-10012 100 50 45 14 1.2
Z-10014 100 50 45 14 1.4
Z-10015 100 50 45 14 1.5
Z-10019 100 51 45 15 1.9
Z-10024 100 52 45 15 2.4
Z-12512 125 50 45 15 1.2
Z-12514 125 50 45 15 1.4
Z-12515 125 50 45 15 1.5
Z-12519 125 51 45 16 1.9
Z-12524 125 52 45 16 2.4
Z-15012 150 65 60 17 1.2
Z-15014 150 65 60 17 1.4
Z-15015 150 65 60 17 1.5
Z-15019 150 65 60 19 1.9
Z-12024 150 66 59 19 2.4
Z-20014 200 75 69 20 1.4
Z-20015 200 75 69 20 1.5
Z-20019 200 75 69 21 1.9
Z-20024 200 76 69 22 2.4
Z-25019 250 85 79 21 1.9
Z-25024 250 86 79 22 2.4
Z-30024 300 100 93 25 2.4
Z-30030 300 100 92 27 3.0