Prestress Concrete Wire เหล็กพีซีวาย พีซีไวร์ PC WIRE มอก.

ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเดี่ยว

steel Wires for Prestressed Concrete (PC Wire)

ราคาโรงงาน
ราคาพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายขาย Line ID: @onestockhome

 เหล็กพีซีไวร์ PC WIRE พีซีวาย มอก ราคาโรงงาน ราคาถูก
 เหล็กพีซีไวร์ pc wire พีซีวาย ราคาโรงงาน มอก.
SIDE MM
OUTSIDE DIA (MM.)
INSIDE DIA (MM.)
ALL
720
470


 
Prestressed Concrete Wire
Diameter: 4, 5, 6, 7, 9mm.
Type: Stress Relieved
Grade: 1470-1860 Mpa.
Surface Configuration: Plain, Indented, Crimped
Relaxation: Normal/Low
Special Treatment (Option):  -
Standard ISO 6934-2
  TIS 95
  ASTM A 421
  BS 5896
  JIS G 3536
  AS/ NZS 4672.1
  pr EN 10138-2

ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเดี่ยว PC WIRE

 
ผลิตจากเหล็กลวดชนิดคาร์บอนสูงดึงลดขนาดตามที่ต้องการ เหมาะสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงต่างๆ ซึ่งทางโรงงานสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ลูกค้ากำหนด มาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (มอก.) อังกฤษ (BSI) สหรัฐอเมริกา (ASTM) ญี่ปุ่น(JS) ออสเตรเลีย AS/NZS) เป็นต้น

ลวดพีซีไวร์ P.C.Wire (พีซีวาย) ลวดเหล้กแรงดึงสูงชนิดเดี่ยว แบ่งออกได้เป็น ประเภทต่างๆดังนี้

ลวดแบบมรอยน้ำ (Indented)
เป็นลวดที่นิยมใช้ในตลาดของไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีรอยย้ำบนผิวลวดเป็นตัวเพิ่มการยึดเหนี่ยมระหว่างลวดกับคอนกรีต

ลวดแบบหยัก (Crimped) และ ลวดแบบบั้งเฉียง (Chevron)
เป็นลวดที่เพิ่งมีระบุให้เลือกใน มอก. ฉบับปี 2540 เป็นทางเลือกใหม่ สำหรับลูกค้า โดยมีคุณสมบัติแตกต่างจากแบบมีรอยย้ำ คือ
- ให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างลวดกับคอนกรีต มากกว่าแบบรอยย้ำกว่า 3 เท่า
- แรงอัดในชิ้นงานคอนกรีตมีค่ามากขึ้น
- ลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ในการผลิตและขนส่งลงได้มากกว่า

ทั้งนี้การใช้งานของลวดทั้งสองแบบเหมือนกันทุกประการ เพราะมีคุณสมบัติทางกลเหมือนกันรวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆร่วมกัน ได้ตามปกติ

ลวดที่บริษัทฯ ผลิตเป็นชนิดคลายความเค้นทั้งประเภท ความผ่อนคลายธรรมดา (Normal Relaxation) และความผ่อนคลายต่ำ (Low Relaxation) โดยแบบที่นิยมาในตลาดมีสองแบบ คือ แบบมีรอยย้ำ (Indented) และแบบหยัก (Crimped) นอกจากนี้ยังมีแบบบั้งเฉียง (Chevron) และแบบผิวเรียบ (Plain) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

เหล็กพีซีไวร์ พีซีวาย เป็นเหล็กที่มีขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4, 5, 6, 7, 9มม. จัดอยู่ในกลุ่ม Stressed Relieved ชั้นคุณภาพ 1470-1860 Mpa. Surface Configuration: Plain, Indented, Crimped; Relaxation: Normal/Low

มีหลากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ ISO 6934-2, TIS 95-2540, ASTM A421, BS 5896: 2012, JIS G3536:2008, prEN10138-2: 2006
 
 เหล็กพีซีวาย เหล็กพีซีไวร์ PC Wire Prestressed Concrete Wire


PRESTRESSED CONCRETE WIRE SPECIFICATION COMPARISON
STANDARD
Grade
Nominal Diameter
Nominal Cross Sectional Area (sq.mm.)
Mass per length 
Chracteristics (Minimium)
Elongation (Min) %
Reverse bend (Min.)
Time x Radius
Curvature/Straightness
Max % Relaxation at 1,000 hr.
Nominal (g/m)
Permissible variation (g/m)
Fm min (kN)
Fm max (kN)
Fp 0.1min (kN)
Fp 0.2 min (kN)
Low Relaxation
60%
70%
80%
TIS 95-2540 1470N 9 63.6 499 +7.2 93.5 - 74.87 76.7 3.5 3x25mm Arc Height not Greater than 30mm. Over gauge length 1m 1.0^1 2.5^1 4.5^1
1570N 7 38.5 302 +4.3 60.4 - 50.1 51.3 3x20mm
1570N 8 50.3 395 +5.9 79.0 - 65.6 67.1 3x15mm
1670N 4 12.6 98.9 +2.0 21.0 - 17.5 17.9 3x10mm
1670N 5 19.6 154 +3.1 32.7 - 27.2 27.8 3x15mm
1670N 6 28.3 222 +3.7 47.3 - 39.3 40.2 3x20mm
1670N 7 38.5 302 +4.3 64.3 - 53.4 54.7 3x20mm
1670N 8 50.3 395 +5.9 84.0 - 69.7 71.4 3x20mm
1770N 4 12.6 98.9 +2.0 22.3 - 18.5 19.0 3x10mm
1770N 5 19.6 154 +3.1 34.7 - 28.8 29.5 3x15mm
1770N 6 28.3 222 +3.7 50.1 - 41.6 42.6 3x15mm

มาตรฐานการจัดส่ง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด
Nominal Wire Diameter (cm.) 
วงใน
Inside Diameter (cm.)
น้ำหนักโดยประมาณ
Weight Approx(kg)
เหล็กพีซีวาย พีซีไวร์ ราคาถูก ราคาโรงงาน 
4.0 150 500 - 1,200
5.0 150 500 - 1,200
6.0 180 500 - 1,200
7.0 180 500 - 1,200 
9.0 180 500 - 1,200

Standard Packing มาตรฐานการแพ็คสินค้า

 
Diameter (mm) coil Weight
coil (kg) Spool (kg) Stem (kg)
1.2-4.0 100-300 200-500 400-700
4.1-10.0 100-300 200-500 500-1,000
 

เครื่องหมายและฉลากของ พีซีไวร์ PC WIRE

ที่ลวดทุกขดจะต้องมีป้ายผูกติดอยู่ และที่ป้ายนั้นอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจน
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาอังกฤษว่า "PC WIRE"
- ตามด้วยอักษร M สำหรับลวดชนิดไม่คลายความเค้น หรือ
- ตามด้วย S สำหรับลวดชนิดคลายความเค้น

2. ตัวอักษรแบบตามลักษณะผิวของลวด
- P สำหรับแบบเกลี้ยง (Plain)
- I สำหรับแบบมีรอยย้ำ (Indented)
- R สำหรับแบบมีบั้ง (Chevron)
- C สำหรับแบบหยัก (Crimped)
3. เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
4. ความทนแรงดึงระบุ
5. ประเภทความผ่อนคลาย ดังนี้
- Relax 1 สำหรับประเภทความผ่อนคลายธรรมดา
- Relax 2 สำหรับประเภทความผ่อนคลายต่ำ
6. น้ำหนักสุทธิของขด เป็น กก.
7. หมายของขด
8. ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ตัวอย่าง PC Wire- SI - 7-1570-Relax1 หมายถึง ลวดกลมชนิดคลายความเค้นแบบมีรอยย้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 7มม. ความทนแรงดึงระบุ 1570 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรประเภทความผ่อนคลายธรรมดา