เหล็ก พีซี สแตรนด์ PC Strand
ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว 7 เส้น สำหรับคอนกรีตอัดแรง
ราคาพิเศษ โปรดติดต่อ Line ID: @onestockhome

เหล็กพีซีสแตรนด์ PC Strand พีซีสแตรนด์ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว 7 เส้น ราคาโรงงาน

 
Inside Diameter (Approx.cm) Outside Diameter (Approx.cm) Width (Approx.cm) Weight
(Approx.Kg)
 80 140 75 3,000
 PC Strand พีซีสแตรนด์ ลวดเหล็กตีเกลียว 7เส้น
 pc strand พีซีสแตรนด์ ราคาโรงงาน ราคาถูก
ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว 7 เส้น สำหรับคอนกรีตอัดแรง เป็นการนำลวดเหล็กคาร์บอนสูงที่ได้ลดขนาดแล้ว 7 เส้น มาตีเกลียว จะได้ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวซึ่งนำไปใช้งานคอนกรีตอัดแรงขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้พัฒนามาใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ในงานคอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิเช่น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า คานสะพาน พื้นสำเร็จรูป ทั้งแบบ Hollow Core และแบบ Post Tension ไซโลขนาดใหญ่ และอื่นๆ รวมไปถึงงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อาทิ สลิง ขึงสะพาน โครงสร้างระบบทางด่วน เป็นต้น โดยบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานทุกชนิด ตามความต้องการของลูกค้า เช่น มอก. BSI ASTM JIS AS/NZ เป็นต้น

 pc strand สำหรับงาน post tension โพสต์เทนชั่น

Standard
Nominal Diameter (mm)
Grade
Type of Strand, Symbol, steel Name
Diameter Tolerance (mm)
Nominal Section Area (sq.mm)
Nominal Mass
Tensile Load (kN) 
Yield Load (kN)
Elongation (%) 
Pitch (Time)
Max Straightness (mm) 
Max % Relaxation (1000Hrs) 
Remark
Mass (g/m)
Tolerance 
(Min)
(Max)
0.1%
0.2%
1 % Extension
Initial Load of Tensile Load
Relax 2
Relax
1
60%
70% 
80% 
TIS 420-2540 (1997) 9.3 1720     51.6 405 -2%, +4% 88.8   72.8 75.4     3.5
12-18 25 1.0
4.5
2.5
8.0
4.5
12.0
Relax2
Relax1
10.8 69.7 546 120 98.4 102
12.4 92.9 729 160 131 136
15.2 139 1101 239 196 203
9.5 1860     54.8 432 -2%, +4% 
102   83.6 86.6    
11.1 74.2 580 138 113 117
12.7 98.7 774 184 151 156
15.2 139 1101 259 212 220
ASTM A416/A416M-12a 9.5 1725 250 +4.0 52 405  
 
 
 
89.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80.1 75.6 3.5  
 
2.5 3.5 Relax1 YS:TS

Relax2
YS:TS >90%
11.1 69.7 548 120 108.1 102.3
12.7 92.9 730 160 144.1 136.2
15.2 139 1090 240 216.2 204.2
9.53 1860 270 +0.65
-0.15
55 430  
 
 
 
 
102  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92.1 87.0
11.1 74.2 580 138 124.1 117.2
12.7 98.7 780 184 165.3 156.1
15.2 140 1100 261 234.6 221.5
15.7 150 1200 279 251.4 237.4


คำแนะนำ การขนย้าย กองเก็บ และใช้งานอย่างปลอดภัย

ลวดเหล็กแรงดึงสูงสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง เป็นวัสดุที่ต้องการความระมัดระวังสูง เพราะมีโอกาสเสื่อมเสียได้ง่ายจากการขนย้าย กองเก็บ และการใช้งานไม่ถูกวิธี ดังนั้น จึงควรเอาใจใส่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างของเนื้อเหล็ก และคุณสมบัติเชิงกลของลวดชนิดนี้ อาจะเปลี่ยนแปลงไปได้ ถ้าได้รับคามร้อนเกินขนาด จึงควรระมัดระวังไม่ให้ถูกเปลวไฟหรืออยู่ใกล้แหล่งความร้อนสูง
2. การตัดลวดควรใช้กรรไกร หรือใบตัด อย่าใช้การอาร์คจากลวดเชื่อม หรือเปลวไฟจากหัวก๊าซ การเกิดสปาร์คที่เส้นลวด แม้เพียงเล็กน้อย จะทำให้ลวดเสียที่จุดนั้น และอาจทำให้ลวดขาดขณะดึงตึงได้
3. ควรเคลื่อนย้ายให้น้อยที่สุด การขูดขีด หรือครูดกับพื้นคอนกรีต อาจทำให้ลวดเสียแรง และขาดก่อนถึงจุดใช้งานได้
4. ควรเก็บลวดที่ยังไม่ได้ใช้งานในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ชื้น ไม่โดนละอองน้ำ
5. ในขณะใช้งาน ไม่ควรวางขดลวดบนพื้นดิน เพราะจะทำให้แรงเกาะผิวน้อยลง ควรวางบนถาดเหล็ก ไม้ หรือ พื้นยาง
6. อย่าดัดลวดโค้งมากกว่าขนาดวงปกติ เพราะจะทำให้ลวดงออย่างถาวร อย่าวางของหนักทับ ระวังอย่าให้สารเคมี หรือน้ำมันเครื่องเปื้อนผิว
7. ขณะลวดขึงตึง อย่านั่ง เดิน เคาะ บนเส้นลวด ควรมีการ์ดบังตามความจำเป็น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุลวดขาดขนาดดึงได้

Handling, Storage and Safe Working: Suggestions for Safety in Handling, Storage and Installation
Prestressed concrete wire and strand require great caution because they can be easily damanged by improper handlging, storage and installation. Users are urged to follow the following recommendations.
1. The micro structure of steel and mechanical properties of the material may be changed if exposed to excessive heat. Therefore sources of heat should be avoided.
2. Cutting should be done by a cutter or high speed disc. Avoid cutting with oxy-acetylene torches or welding electrodes because even a small spark will cause a defect in the wire at that point and this may cause the wire to fail under tension.
3. Handling should be kept minimum. Abrassion on concrete floor and scratches may change the material's mechanical characteristics and cause the wire under tension to break
4. For long storage, the material should be kept in dry warehouse with good ventilation.
5. The material should not be laid on bar ground because contamination may cause slippage of the concrete. steel or wood pallets or rubber sheets should be provided.
6. Do not bend the material in a very tight radius because this will cause a permanent bend.Do not place heavy objects on the wire, and do not allow chemical and oil to come into contact with it.
7. When under tension, do not sit, walk on or strike the wire since this may cause it to break. Safety walls or guards around the anchorage ends are strongly recommended.