ราคาตู้คอนเทนเนอร์ มือสอง ซื้อตรงจากสายเรือ ชิปปิ้งไลน์ ติดต่อฝ่ายขาย ราคาเริ่มต้น 44,999 บาท/ตู้สั้น 40ฟุตธรรมดา มีของที่สระบุรี 

ราคาตู้คอนเทนเนอร์ มือสอง ซื้อตรงจากสายเรือ ชิปปิ้งไลน์


 
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์  ตู้มาตรฐาน ตู้แห้ง 20ฟุต ตู้มาตรฐาน ตู้แห้ง 40ฟุต ตู้มาตรฐาน ตู้แห้ง 40ฟุต Hight Cube
Inside Length
ความสูงภายใน
5.89ม.
19ฟุต 4นิ้ว 
12.01ม.
39ฟุต 5นิ้ว
12.01ม.
39ฟุต 5นิ้ว
Inside Width
ความกว้างภายใน
2.33ม.
7ฟุต 8นิ้ว
2.33ม.
7ฟุต 8นิ้ว
2.33ม.
7ฟุต 8นิ้ว
Inside Height
ความสูงภายใน
2.38ม.
7ฟุต 10นิ้ว
2.38ม.
7ฟุต 10นิ้ว
2.69ม.
8ฟุต 10นิ้ว
door Width
ความกว้างประตู
2.33ม.
7ฟุต 8นิ้ว
2.33ม.
7ฟุต 8นิ้ว
2.33ม.
7ฟุต 8นิ้ว
door Height
ความสูงประตู
2.28ม.
7ฟุต 6นิ้ว
2.28ม.
7ฟุต 6นิ้ว
2.56ม.
8ฟุต 5นิ้ว
Capacity
ความจุมาตรฐาน
33.18 ลบ.ม.
1,172 ลบ.ฟุต
67.67 ลบ.ม.
2,390 ลบ.ฟุต
76.28 ลบ.ม.
2,694 ลบ.ฟุต
Tare Weight
น้ำหนักตู้
2,229 กก.
4,916 ปอนด์
3,701 กก.
8,160 ปอนด์
3,968 กก.
8,750 ปอนด์
Max Cargo
น้ำหนักสินค้าใส่ได้มากสุด
21,727 กก.
47,999 ปอนด์
26,780 กก.
59,040 ปอนด์
26,512 กก.
58,450 ปอนด์