ราคาบิลเล็ต Billet ตลาดโลก


เหล็กบิลเล็ตโลก สถานการณ์ขยับขึ้นลงแกว่งช่วงแคบ ตามจังหวะการสั่งซื้อตราสาร


เหล็กบิลเล็ต ราคาถูก

ราคาเหล็ก บิลเล็ต เหล็กแท่งยาว Billet เป็นราคาต้นทุนวัตถุดิบที่น่าจับตามอง เพราะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาเหล็กในประเทศ เหล็กบิลเล็ต ถือเป็นวัตถุดิบหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เพราะเป็นหนึ่งในวัตถุดิบ (อีกประเภทคือ เหล็กแท่งแบน Slab) ในการผลิตเหล็กของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ โดยคุณสมบัติเด่นของของเหล็ก บิลเล็ต Billet คือ เหล็กที่มีลักษณะแท่งยาว โดยการหล่อหรือรีด รูปหน้าตัดเป็นสี่หลี่ยม ขนาดประมาณ 90-160 มม. หรือประมาณ 6 นิ้ว ความยาวโดยมาก อยู่ระหว่าง 5-9ม. โดยเหล็กแท่งยาว หรือเหล็กบิลเล็ตมักถูกนำมาแแปรรูปเป็น Bars, Rods หรือท่อไร้รอยเชื่อม

เหล็กแท่งยาวนี้ จำหน่ายให้กับโรงรีดเหล็กภายในและต่างประเทศ ซึ่งโรงรีดจะนำไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว Long products ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวดเป้นต้น โดยใช้เศษเหล็ก Scrap เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และใช้เทคโนโลยีหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า Electric Induction Furnace EIF โดยกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวมี 3 ขั้นตอนหลักคือ
1. ขั้นตอนการจัดเตรียมเศษเหล็กด้วยเตาแบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า Electric Induction Furnace EIF และปรุงแต่งส่วนผสมเหล็กเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. ขั้นตอนการหล่อน้ำเหล็กเป็นเหล็กแท่งยาว โดยเทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า จะใช้วิธีเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนในการหลอมเหล็ก ทั้งนี้ การใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้น โรงรีดจะนำเหล็กแท่งยาว Billet ไปผลิตต่อด้วย
3. ขั้นตอนการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กลวด

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวนี้ เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้างทั่วไป รวมทั้ง เครื่องมืออุปกรณ์ ส่วนประกอบยานยนต์ และชิ้นส่วนต่างๆเป็นต้น และในอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการเหล็กแท่งยาวที่มีความแข็งแรงสูง เพื่อใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรง และคงทน เช่น สะพาน เขื่อน ทางด่วน งานก่อสร้างที่ต้องการรับแรงอัด หรืออาคารสูง เป็นต้น

การผลิตเหล็กแท่งยาว สามารถผลิตได้หลายเกรดตามความต้องการ โดยการปรับส่วนประกอบทางเคมี เช่น ค่า คาร์บอน ค่า ซิลิคอน และค่าแมงกานีส เป็นต้น ในระหว่างขั้นตอนหลอมน้ำเหล็ก  และผลิตได้หลายขนาดหน้าตัดและความยาว โดยการเปลี่ยนเบ้าหล่อและกำหนดความยาวของแท่งเหล็กด้วยเครื่องตัดอัตโนมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงรีดเหล็กทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทจะติดเครื่องหมายและฉลากข้อมูลการผลิตบนแท่งเหล็กยาวนั้นๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่าย

เหล็กบิลเล็ต Billet หรือเหล็กแท่งยาวนี้ นับได้ว่าเป็นผลจากการผลิตเหล็กขั้นกลาง Semi Finished steel products ซึ่งเรียกว่า เป็นเหล็กขั้นปลาย Finish steel products นั่นเอง

ขนาดมาตรฐานได้แก่
100x100มม. ยาว 6-12ม.
120x120มม. ยาว 6-12ม.
150x150มม. ยาว 6-12ม.