cylence รุ่น ZofTone

ผนังดูดซับเสียง รุ่น ZoftTone เป็นแผ่นบุผนังสำเร็จรูป เพื่อการดูดซับเสียง ผลิตจากแผ่น Glass Wool กลาสสวูล ซึ่งมีความหนาแน่นสูง หุ้มรอบด้านด้วยผ้าใยแก้วพิเศษ ออกแบบและผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล ASTM, ,มอก. 486 และ มอก. 487 เหมาะกับการใช้งานในห้องเครื่องจักร ห้องประชุม โรงภาพยนตร์


คุณสมบัติพิเศษ
ค่าการดูดซับเสียงสูง

แผ่นบุผนังอะคูสติก cylence รุ่น ZofTone มีค่าการดูดซับเสียง NRC (Noise Reduction Coefficient) สูง ช่วยดูดซับเสียงสะท้อน ลดเสียงก้อง (Reverberant Sound) ภายในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มบรรยากาศที่ดีภายในตัวอาคาร อีกทั้งผ้าใยแก้วมีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นเกาะพื้นผิว ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีดำ และสีขาว ตามความเหมาะสมในการออกแบบ
 
วิธีการติดตั้ง
 
                                     
1. กำหนดตำแหน่งที่จะยึด Spindle Pin ให้มีระยะห่างระหว่างหมุด ประมาณ 30-45 ซม. ในกรณีที่เป็นผนังคอนกรีต ที่มีการทาสีไปแล้ว ให้ทำการลอกสีออกในตำแหน่งที่จะติด Spindle Pin       2. ทำการติด Spindle Pin
ด้วยกาวชนิดพิเศษ ในกรณีที่เป็นผนังยิปซั่มหรือผนังไม้ สามารถยึดด้วยวิธีตอกตะปูได้

   3. ติด Spindle Pin ตามระยะห่างที่กำหนดไว้แล้วจนครบทุกจุด
และทิ้งไว้ให้กาวแห้งเพื่อรับน้ำหนักได้เต็มที่

  4. ติดตั้ง cylence รุ่น ZofTone กับ Spindle Pin โดยเสียบให้ทะลุแผ่นฉนวน มีรูปแบบของการติดตั้งหัวหมุดทั้งสิ้น 2 แบบ


ค่าคุณสมบัติพิเศษ

ค่าการดูดซับเสียงสูง
แผ่นบุผนังอะคูสติก cylence รุ่น ZofTone มีค่าการดูดซับเสียง NRC (Noise Reduction Coefficient) สูง (ดูค่าการดูดซับเสียงในตาราง) ช่วยดูดซับเสียงสะท้อน และลดเสียงก้อง (Reverberant Sound) ภายในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มบรรยากาศที่ดีภายในตัวอาคาร อีกทั้งผ้าใยแก้ว มีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นเกาะพื้นผิว ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีดำ และสีขาว ตามความเหมาะสมในการออกแบบ

สินค้า
ความหนา (มม.)
ความคงรูปของแผ่นฉนวน
สี
ขนาด
(ม.xม.)
วัสดุปิดผิวด้านหลัง
W025L-GC
25
แผ่นมาตรฐาน
L: Light
ขาว/ดำ 0.60x0.60
0.60x1.20
Plain ไม่มีฟอล์ยด้านหลัง
Foil Backing มีฟอยล์ด้านหลัง
W050L-GC
50
W025M-GC
25
แผ่นแข็ง
M: Medium
W050M-GC
50
W025H-GC
25
แผ่นแข็งพิเศษ
H: High
W050M-GC
50

คุณสมบัติการดูดซับเสียง

สินค้า cylence รุ่น ZofTone ความหนา Sound Absorption Coefficient at octave band frequencies, HZ NRC 
125
250
500
1000
2000
4000
W050L 50 0.16 0.73 0.88 0.94 0.79 0.56 0.83
W025M 25 0.07 0.34 0.66 0.90 0.86 0.74 0.69
W050M 50 0.23 0.80 1.15 1.05 0.93 0.91 0.98ข้อแนะนำ 

การติดตั้งโดยใช้หัวหมุดพลาสติก
ควรเลือก Spindle ให้มีความยาวมากกว่าความหนาของแผ่นบุผนัง cylence รุ่น ZofTone ประมาณ 10-12 มม.
cylence รุ่น ZofTone W025 ติดตั้งโดยใช้หมุดยึดฉนวนกับผนัง ขนาดความยาวของหมุด 32 มม.
cylence รุ่น ZofTone W050 ติดตั้งโดยใช้หมุดยึดฉนวนกับผนัง ขนาดความยาวของหมุด 57 มม.

การติดตั้งโดยใช้แหวนรองโลหะ
ควรเลือก Spindle ให้มีความยาวมากกว่าความหนาของแผ่นบุผนัง cylence รุ่น ZofTone ประมาณ 15-25 มม.
cylence รุ่น ZofTone W025 ติดตั้งโดยใช้หมุดยึดฉนวนกับผนัง ขนาดความยาวของหมุด 50 มม.
cylence รุ่น ZofTone W050 ติดตั้งโดยใช้หมุดยึดฉนวนกับผนัง ขนาดความยาวของหมุด 65 มม.
 


โปรดโทรสอบถาม ส่วนลด จากราคาตั้ง  
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หน่วย ราคาตั้งต่อหน่วย
8852424086472 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCW ผ้าใยแก้วสีขาว หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 220
8852424086496 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCB ผ้าใยแก้วสีดำ หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 220
8852424086519 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCW ผ้าใยแก้วสีขาว หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 280
8852424086533 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCB ผ้าใยแก้วสีดำ หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 280
8852424086489 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCWF ผ้าใยแก้วสีขาว มีฟอยล์ด้านหลัง หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 260
8852424086502 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCBF ผ้าใยแก้วสีดำมีฟอยล์ด้านหลัง หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 260
8852424086526 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCWF ผ้าใยแก้วสีขาว มีฟอยล์ด้านหลัง หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 320
8852424086540 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCBF ผ้าใยแก้วสีดำมีฟอยล์ด้านหลัง หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 320
8852424086557 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCW ผ้าใยแก้วสีขาว หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 250
8852424086571 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCB ผ้าใยแก้วสีดำ หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 250
8852424086595 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCW ผ้าใยแก้วสีขาว หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 350
8852424086618 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCB ผ้าใยแก้วสีดำ หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 350
8852424086564 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCWF ผ้าใยแก้วสีขาว มีฟอยล์ด้านหลัง หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 290
8852424086588 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCBF ผ้าใยแก้วสีดำมีฟอยล์ด้านหลัง หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 290
8852424086601 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCWF ผ้าใยแก้วสีขาว มีฟอยล์ด้านหลัง หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 390
8852424086625 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCBF ผ้าใยแก้วสีดำมีฟอยล์ด้านหลัง หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 390
8852424086632 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCW ผ้าใยแก้วสีขาว หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 280
8852424086656 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCB ผ้าใยแก้วสีดำ หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 280
8852424086670 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCW ผ้าใยแก้วสีขาว หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 370
8852424086694 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCB ผ้าใยแก้วสีดำ หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 370
8852424086649 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCWF ผ้าใยแก้วสีขาว มีฟอยล์ด้านหลัง หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 320
8852424086663 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCBF ผ้าใยแก้วสีดำมีฟอยล์ด้านหลัง หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 320
8852424086687 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCWF ผ้าใยแก้วสีขาว มีฟอยล์ด้านหลัง หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 410
8852424086700 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCBF ผ้าใยแก้วสีดำมีฟอยล์ด้านหลัง หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 410