วัสดุกันเสียง cylence รุ่น Wondery
 โปรดโทรสอบถาม ส่วนลด จากราคาตั้ง  
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หน่วย ราคาตั้งต่อหน่วย
8852424086472 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCW ผ้าใยแก้วสีขาว หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 220
8852424086496 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCB ผ้าใยแก้วสีดำ หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 220
8852424086519 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCW ผ้าใยแก้วสีขาว หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 280
8852424086533 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCB ผ้าใยแก้วสีดำ หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 280
8852424086489 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCWF ผ้าใยแก้วสีขาว มีฟอยล์ด้านหลัง หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 260
8852424086502 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCBF ผ้าใยแก้วสีดำมีฟอยล์ด้านหลัง หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 260
8852424086526 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCWF ผ้าใยแก้วสีขาว มีฟอยล์ด้านหลัง หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 320
8852424086540 Zoftone แผ่นมาตรฐาน (L) GCBF ผ้าใยแก้วสีดำมีฟอยล์ด้านหลัง หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 320
8852424086557 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCW ผ้าใยแก้วสีขาว หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 250
8852424086571 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCB ผ้าใยแก้วสีดำ หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 250
8852424086595 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCW ผ้าใยแก้วสีขาว หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 350
8852424086618 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCB ผ้าใยแก้วสีดำ หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 350
8852424086564 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCWF ผ้าใยแก้วสีขาว มีฟอยล์ด้านหลัง หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 290
8852424086588 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCBF ผ้าใยแก้วสีดำมีฟอยล์ด้านหลัง หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 290
8852424086601 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCWF ผ้าใยแก้วสีขาว มีฟอยล์ด้านหลัง หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 390
8852424086625 Zoftone แผ่นแข็ง (M) GCBF ผ้าใยแก้วสีดำมีฟอยล์ด้านหลัง หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 390
8852424086632 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCW ผ้าใยแก้วสีขาว หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 280
8852424086656 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCB ผ้าใยแก้วสีดำ หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 280
8852424086670 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCW ผ้าใยแก้วสีขาว หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 370
8852424086694 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCB ผ้าใยแก้วสีดำ หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 370
8852424086649 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCWF ผ้าใยแก้วสีขาว มีฟอยล์ด้านหลัง หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 320
8852424086663 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCBF ผ้าใยแก้วสีดำมีฟอยล์ด้านหลัง หนา25 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 320
8852424086687 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCWF ผ้าใยแก้วสีขาว มีฟอยล์ด้านหลัง หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 410
8852424086700 Zoftone แผ่นแข็งพิเศษ (H) GCBF ผ้าใยแก้วสีดำมีฟอยล์ด้านหลัง หนา50 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. แผ่น 410