วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท กับไทยพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการ

วงเงินกู้
เงื่อนไขของการสมัคร
ลูกค้าเก่า
1. เป็นลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้ากับวันสต๊อกโฮม เป็นประจำตลอดระยะเวลา 6 เดือน
2. เปิดดำเนินการด้านก่อสร้าง หรือจำหน่ายวัสดุมานาน (โดยมีเอกสารที่สามารถอ้างอิงได้) มากว่า 3 ปี
3. มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และสม่ำเสมอ เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบ้าน หรือเงินกู้ต่างๆ
4. มีหลักฐานรายได้ บัญชี Statement ของธนาคาร หรือ สัญญาจ้างรับเหมา

ลูกค้าใหม่
1. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าโครงการ โดยเริ่มสั่งซื้อสินค้ากับวันสต๊อกโฮม
2. เตรียมเอกสารข้างต้น อันได้แก่ ประวัติการชำระหนี้ที่ดี และหลักฐานรายได้

โดยสอบถามข้อมูลเหล่านี้ผ่านทาง Line ID: @onestockhome จะมีเจ้าหน้าที่จากทางวันสต๊อกโฮม และทางธนาคารติดต่อกลับไป