ท่อยาง Promaster ท่อ rubber Expansion Joint

ท่อยาง Promaster ซึ่งเป็นท่อยางประเภท rubber Expansion Joint มีการผสานการผลิต โดยใช้ยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ท่อที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการเสริมลวดเหล็ก และเส้นใยสังเคราะห์เพื่อเสริมความแข็งแรง ท่อยาง Promaster เหมาะสำหรับ ติดตั้งควบคู่กับ ปั๊มชนิดต่างๆ เหมาะกับการติดตั้งช่วงโค้งงอ หรือช่วงต่างๆของท่อลำเลียง ติดตั้งกับเครื่องจักรที่อาจมีแรงสั่นสะเทือนสูง

ท่อยาง Promaster สามารถช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากปั๊มหรือเครื่องจักรที่จะสื่อเข้าไปตามท่อลำเลียง มีความยืดหยุ่นตัว เมื่อมีการเคลื่อนตัวของท่อลำเลียง ไม่ว่าจะเป็นการหด การขาย หรือเคลื่อนตัวไปด้านข้าง เพราะแรงบีบ แรงดึง และแรงเฉือนของท่อลำเลียง ท่อยางประเภทนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและท่อลำเลียงได้เป็นอย่างดี ช่วยลดมลภาวะทางเสียงที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอีกด้วย เพราะยางเป็นฉนวนที่ป้องกันเสียงได้ดีกว่าโลหะ หรือพลาสติก 

คุณสมบัติพิเศษ 
ท่อยาง Promaster ทำจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ท่อยาง โปรมาสเตอร์ Promaster จึงมีคุณสมบัติการยืดหยุ่นตัวสูง ทั้งยังเป็นฉนวนป้องกันเสียงและอุณหภูมิได้ดีในระดับหนึ่ง และยังลดความเสียหายในท่อลำเลียงอันที่จะเกิดจากแรงสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวของเครื่องจักร 

ลดแรงสั่นสะเทือน 
ในระบบที่มีการใช้ปั๊ม การใช้ท่อยาง Promaster ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ในระบบท่อลำเลียงจากด้านหนึ่งของท่อไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยมีท่อยาง Promaster เป็นจุดเชื่อมต่อ เป็นการช่วยลดความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อมที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและระบบลำเลียง

ท่อยาง Promaster มีเนื้อยาง 2 ชั้น ซึ่งทำจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ชนิดของยางจะขึ้นกับลักษณะการใช้งาน มีเส้นลวดและเสริมใยความแข็งแรงของท่อ และมีหน้าจานเหล็กที่ปลายทั้งสองข้างของท่อ เพื่อใช้ยึดเกาะกับท่อลำเลียงหรือเครื่องจักร ผิวยางภายนอกจะเป็นลอน นูน ซึ่งจำนวนลอนนูนนี้ ขึ้นอยู่กับความยาวของท่อยาง ส่วนผิวยางภายในท่อจะมีลักษณะเรียบตลอดจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่งของท่อ ซึ่งขนาดท่อ มีตั้งแต่ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 700มม. ถึง 2,000 มม. โดยความยาวของท่อยางนั้นขึ้นอยู่กับกำหนดของผู้ใช้งาน 

ยางชั้นใน Inner rubber Layer 
ยางชั้นในนี้ ทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ SBR CR EPDM ทั้งนี้ชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและสารที่ลำเลียงในระบบลำเลียง โดยคุณสมบัติของเนื้อยางชั้นในนี้ มีคุณสมบัติมาตรฐาน JIS K 6353, Class 1 A, Hardness HS 60+5

ยางชั้นนอก Outer rubber Layer
ยางชั้นนอกนี้ ทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ SBR CR EPDM ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและสภาวะความเป็นกรดด่างภายนอกของท่อ โดยคุณสมบัติชั้นนอกนี้ได้มาตรฐาน JIS K 6353 BS2494 Hardness Range IRHD 56-65

ลวดเสริมความแข็งแรง Reinforce steel Wire
ลวดเสริมความแข็งแรงนี้ ทำจากเหล็กเหนียวที่มีคุณสมบัตมาตรฐาน JIS G3101 Class SS400, ASTM A253, Grade C or D

เส้นใยเสริมความแข็งแรง Reinforce Fibre 
เส้นใยเสริมความแข็งแรงนี้ทำจากเส้นใยเหล็กหรือเส้นใยสังเคราะห์ Synthetic Fibre or Vinylon ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและลักษณะการใช้งาน

หน้าจานเหล็ก steel Flange 
หน้าจานเหล็กทำด้วยเหล็กเหนียวหรือเหล็กหล่อขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน โดยหน้าจานเหล็กนี้เคลือบด้วย Liquid Epoxy หรือชุบสังกะสี Galvanization เพื่อป้องกันการเกิดสนิม