หลังคาสแกนรูฟ

แผ่นหลังเหล็กที่ไม่ต้องใช้แป ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศสวีเดน 

คุณลักษณะ
- แผ่นหลังคามีความหนารวมชั้นเคลือบ 0.57มม.
- แผ่นหลังคามีความยาวมาตรฐาน 3.2ม. กว้าง 0.53มม.
- แผ่นหลังคาสามารถมุงได้กับโครงสร้างความลาดเอียง ต่ำสุดถึง 12 องศา