ราคา กระเบื้อง Excella เอ็กเซลล่า
คลาสสิค ลายไทย เอสซีจี SCG ตราช้าง


กระเบื้องเอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ลายไทย

กระเบื้องเอ็กซ์เซลล่าลายไทย ราคาถูก
หลังคา

โครงสร้างหลังคา การเลือกประเภทของโครงสร้างหลังคา ต้องให้สอดคล้องกับความกว้างของตัวอาคาร และความอ่อนช้อยของโครงหลังคา วัสดุที่ใช้ มีตั้งแต่ไม้ คอนกรีต และเหล็ก
วัสดุมุงหลังคา มีให้เหลือมากมาย ทั้งที่เป็นแบบวัสดุธรรมชาติ จนถึงวัสดุสังเคราะห์ทดแทน

ประเภทของโครงหลังคางานวัด
โครงหลังคาสำหรับงานวัด
โครงหลังคาไม้ มีน้ำหนักเบา สวยงาม เหมาะกับโครงสร้างหลังคาที่มีความอ่อนช้อยได้มาก แต่ต้องอาศัยช่างฝีมือที่มีคุณภาพ วัสดุหาได้ยาก มีราคาแพง ไม่เหมาะกับอาคารที่มีความกว้างมากๆ หรือระยะห่างของเสาที่เกิน 5 เมตรขึ้นไป
โครงสร้าง คสล.โครงสร้างมีขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก ขึ้นตอนการก่อสร้างจะใช้เวลานาน แต่เนื่องจากวัสดุมีราคาถูก หาได้ง่ายในท้องตลาด จึงเป็นที่นิยมในการก่อสร้าง สามารถก่อสร้างอาคารที่มีความกว้างได้หลากหลายขนาด ไม่เหมาะกับหลังคาที่มีรูปทรงความโค้ง
โครงหลังคาเหล็ก เหมาะกับอาคารที่มีระยะพาดช่วงเสา และกว้างมากๆ เนื่องจากมีน้ำหนักเบา และแข็งแรง สามารถดัดเป็นรูปทรงโค้งแอ่นได้หลากหลาย มีราคาค่าวัสดุและค่าช่างก่อสร้างค่อนข้างสูง ต้องหมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำเนื่องจากเหล็กไม่ทนต่อการกัดกร่อนของสนิม