รั้วแผงตะแกรงเหล็ก SCG DIAMOND เทา

ตราสินค้า: SCG เอสซีจี SCG เอสซีจี
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
Werehouse Icon สินค้าสั่งผลิต
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 10 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
รั้วแผงตะแกรงเหล็ก DIAMOND Dia6 0.9x2.40m.GY เทา สินค้าสั่งผลิต ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 1 ม. สินค้าเปลืองพื้นที่จัดส่ง บรรทุกได้เพียง 13 แผ่น/1 คันรถกระบะ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
รั้วแผงตะแกรงเหล็ก DIAMOND Dia6 1.2x2.40m.GY เทา สินค้าสั่งผลิต ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 1.3 ม. สินค้าเปลืองพื้นที่จัดส่ง บรรทุกได้เพียง 13 แผ่น/1 คันรถกระบะ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
รั้วแผงตะแกรงเหล็ก DIAMOND Dia6 1.5x2.40m.GY เทา  สินค้าสั่งผลิต ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 1.6 ม. สินค้าเปลืองพื้นที่จัดส่ง บรรทุกได้เพียง 13 แผ่น/1 คันรถกระบะ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
รั้วแผงตะแกรงเหล็ก DIAMOND Dia6 1.75x2.40m.GY เทา สินค้าสั่งผลิต ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 1.85 ม. สินค้าเปลืองพื้นที่จัดส่ง บรรทุกได้เพียง 13 แผ่น/1 คันรถกระบะ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
รั้วแผงตะแกรงเหล็ก DIAMOND Dia6 1.9x2.40m.GY เทา  สินค้าสั่งผลิต ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 2 ม. สินค้าเปลืองพื้นที่จัดส่ง บรรทุกได้เพียง 13 แผ่น/1 คันรถกระบะ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
รั้วแผงตะแกรงเหล็ก DIAMOND Dia7 0.9x2.40m.GY เทา  สินค้าสั่งผลิต ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 1 ม. สินค้าเปลืองพื้นที่จัดส่ง บรรทุกได้เพียง 13 แผ่น/1 คันรถกระบะ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
รั้วแผงตะแกรงเหล็ก DIAMOND Dia7 1.2x2.40m.GY เทา  สินค้าสั่งผลิต ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 1.3 ม. สินค้าเปลืองพื้นที่จัดส่ง บรรทุกได้เพียง 13 แผ่น/1 คันรถกระบะ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
รั้วแผงตะแกรงเหล็ก DIAMOND Dia7 1.5x2.40m.GY เทา  สินค้าสั่งผลิต ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 1.6 ม. สินค้าเปลืองพื้นที่จัดส่ง บรรทุกได้เพียง 13 แผ่น/1 คันรถกระบะ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
รั้วแผงตะแกรงเหล็ก DIAMOND Dia7 1.75x2.40m.GY เทา  สินค้าสั่งผลิต ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 1.85 ม. สินค้าเปลืองพื้นที่จัดส่ง บรรทุกได้เพียง 13 แผ่น/1 คันรถกระบะ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
รั้วแผงตะแกรงเหล็ก DIAMOND Dia7 1.9x2.40m.GY เทา สินค้าสั่งผลิต ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 2 ม. สินค้าเปลืองพื้นที่จัดส่ง บรรทุกได้เพียง 13 แผ่น/1 คันรถกระบะ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น