เหล็กเส้นม้วน BSI ชนิดข้ออ้อย

ตราสินค้า: BSI บีเอสไอ BSI บีเอสไอ
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 17 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เหล็กเส้นม้วนชนิดข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ชั้นคุณภาพ SD50 ราคาถูก
ขนาด นน. 1-2.2 ตัน ต่อม้วน
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ กก.
0 บาท
เหล็กเส้นม้วนชนิดข้ออ้อย ขนาด 15 มม. ชั้นคุณภาพ SD30 ราคาถูก
ขนาด นน. 1-2.2 ตัน ต่อม้วน
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ กก.
0 บาท
เหล็กเส้นม้วนชนิดข้ออ้อย ขนาด 15 มม. ชั้นคุณภาพ SD40 ราคาถูก
ขนาด นน. 1-2.2 ตัน ต่อม้วน
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ กก.
0 บาท
เหล็กเส้นม้วนชนิดข้ออ้อย ขนาด 15 มม. ชั้นคุณภาพ SD50 ราคาถูก
ขนาด นน. 1-2.2 ตัน ต่อม้วน
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ กก.
0 บาท
เหล็กเส้นม้วนชนิดข้ออ้อย ขนาด 16 มม. ชั้นคุณภาพ SD30 ราคาถูก
ขนาด นน. 1-2.2 ตัน ต่อม้วน
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ กก.
0 บาท
เหล็กเส้นม้วนชนิดข้ออ้อย ขนาด 16 มม. ชั้นคุณภาพ SD40 ราคาถูก
ขนาด นน. 1-2.2 ตัน ต่อม้วน
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ กก.
0 บาท
เหล็กเส้นม้วนชนิดข้ออ้อย ขนาด 16 มม. ชั้นคุณภาพ SD50 ราคาถูก
ขนาด นน. 1-2.2 ตัน ต่อม้วน
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ กก.
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้