แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 3 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
กาวทาท่อ น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ชนิดข้น ท่อน้ำไทย 50 กรัม ราคาถูก
ขนาด 500 กรัม
น้ำหนัก 0.50 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ หลอด
0 บาท
กาวทาท่อ น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ชนิดข้น ท่อน้ำไทย 125 กรัม ราคาถูก
ขนาด 130 กรัม
น้ำหนัก 0.13 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ หลอด
0 บาท
กาวทาท่อ น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ชนิดข้น ท่อน้ำไทย 500 กรัม ราคาถูก
ขนาด 500 กรัม
น้ำหนัก 0.50 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ กระป๋อง
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้