เหล็กม้วน เคลือบสังกะสี ตราสิงห์ Z120

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 10 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.12 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.29878 กก./ฟุต 0.9802 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.15 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.36441 กก./ฟุต 1.1956 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.19 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.45193 กก./ฟุต 1.4827 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.2 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.47381 กก./ฟุต 1.5545 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.23 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.53944 กก./ฟุต 1.7698 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.25 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.5832 กก./ฟุต 1.9134 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.27 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.62696 กก./ฟุต 2.0569 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.29 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.67071 กก./ฟุต 2.2005 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.3 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.69259 กก./ฟุต 2.2723 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.3 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z120 กรัม/ลบม นน. 0.92346 กก./ฟุต 3.0297 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

รายละเอียดสินค้า

วิธีการบรรทุก การขนส่ง คอยล์สังกะสี Zinc Coated Rolled Coil

การขนส่ง,การส่งคอยล์.coil,คอยล์ม้วน 


การขนส่งคอยล์ม้วน