660 PRZ Series ลูกล้อยางดำ พร้อมลูกปืนตลับ เข็นง่าย ยึดเกาะถนนดี

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 15 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ลูกล้อขาหมุน 661 PRZ 075 PJ01 ราคาถูก
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 75 มม. ลูกล้อยางดำ เข็นง่าย ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม ทนอุณหภูมิได้ -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส รับน้ำหนัก 120 กก./ล้อ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ลูกล้อขาหมุน 661 PRZ 100 PJ01 ราคาถูก
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100 มม. ลูกล้อยางดำ เข็นง่าย ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม ทนอุณหภูมิได้ -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส รับน้ำหนัก 160 กก./ล้อ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ลูกล้อขาหมุน 661 PRZ 130 PJ01 ราคาถูก
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 130 มม. ลูกล้อยางดำ เข็นง่าย ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม ทนอุณหภูมิได้ -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส รับน้ำหนัก 240 กก./ล้อ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ลูกล้อขาหมุน 661 PRZ 150 PJ01 ราคาถูก
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 150 มม. ลูกล้อยางดำ เข็นง่าย ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม ทนอุณหภูมิได้ -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส รับน้ำหนัก 270 กก./ล้อ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ลูกล้อขาหมุน 661 PRZ 200 PJ01 ราคาถูก
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 200 มม. ลูกล้อยางดำ เข็นง่าย ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม ทนอุณหภูมิได้ -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส รับน้ำหนัก 350 กก./ล้อ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ลูกล้อขาตาย 662 PRZ 075 PK02 ราคาถูก
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 75 มม. ลูกล้อยางดำ เข็นง่าย ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม ทนอุณหภูมิได้ -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส รับน้ำหนัก 120 กก./ล้อ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ลูกล้อขาตาย 662 PRZ 100 PK02 ราคาถูก
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100 มม. ลูกล้อยางดำ เข็นง่าย ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม ทนอุณหภูมิได้ -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส รับน้ำหนัก 160 กก./ล้อ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ลูกล้อขาตาย 662 PRZ 130 PK02 ราคาถูก
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 130 มม. ลูกล้อยางดำ เข็นง่าย ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม ทนอุณหภูมิได้ -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส รับน้ำหนัก 240 กก./ล้อ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ลูกล้อขาตาย 662 PRZ 150 PK02 ราคาถูก
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 150 มม. ลูกล้อยางดำ เข็นง่าย ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม ทนอุณหภูมิได้ -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส รับน้ำหนัก 270 กก./ล้อ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ลูกล้อขาตาย 662 PRZ 200 PK02 ราคาถูก
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 200 มม. ลูกล้อยางดำ เข็นง่าย ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม ทนอุณหภูมิได้ -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส รับน้ำหนัก 350 กก./ล้อ
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น