ท่อสายยางอ่อน พีวีซี เกษตร เอสซีจี ตราช้าง

ตราสินค้า: SCG เอสซีจี SCG เอสซีจี
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 25 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
สายยางอ่อน พีวีซี ตราช้าง SCG ขนาด 1/2 นิ้ว หนา 1.4 มม. ยาว 100 ม. (7 กก.) ราคาถูก
ขนาด ความยาว 100 ม./ม้วน
น้ำหนัก 7.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางอ่อน พีวีซี ตราช้าง SCG ขนาด 1/2 นิ้ว หนา 2.5 มม. ยาว 100 ม. (15 กก.) ราคาถูก
ขนาด ความยาว 100 ม./ม้วน
น้ำหนัก 15.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางอ่อน พีวีซี ตราช้าง SCG ขนาด 5/8 นิ้ว หนา 1.5 มม. ยาว 100 ม. (9 กก.) ราคาถูก
ขนาด ความยาว 100 ม./ม้วน
น้ำหนัก 9.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางอ่อน พีวีซี ตราช้าง SCG ขนาด 5/8 นิ้ว หนา 2.8 มม. ยาว 100 ม. (20 กก.) ราคาถูก
ขนาด ความยาว 100 ม./ม้วน
น้ำหนัก 20.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางอ่อน พีวีซี ตราช้าง SCG ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 1.9 มม. ยาว 100 ม. (13 กก.) ราคาถูก
ขนาด ความยาว 100 ม./ม้วน
น้ำหนัก 13.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางอ่อน พีวีซี ตราช้าง SCG ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 2.5 มม. ยาว 100 ม. (20 กก.) ราคาถูก
ขนาด ความยาว 100 ม./ม้วน
น้ำหนัก 20.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางอ่อน พีวีซี ตราช้าง SCG ขนาด 3/4 นิ้ว หนา 3.0 มม. ยาว 100 ม. (25 กก.) ราคาถูก
ขนาด ความยาว 100 ม./ม้วน
น้ำหนัก 25.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางอ่อน พีวีซี ตราช้าง SCG ขนาด 1 นิ้ว หนา 2.1 มม. ยาว 100 ม. (20 กก.) ราคาถูก
ขนาด ความยาว 100 ม./ม้วน
น้ำหนัก 20.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางอ่อน พีวีซี ตราช้าง SCG ขนาด 1 นิ้ว หนา 2.4 มม. ยาว 100 ม. (25 กก.) ราคาถูก
ขนาด ความยาว 100 ม./ม้วน
น้ำหนัก 25.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางอ่อน พีวีซี ตราช้าง SCG ขนาด 1 นิ้ว หนา 3.1 มม. ยาว 100 ม. (30 กก.) ราคาถูก
ขนาด ความยาว 100 ม./ม้วน
น้ำหนัก 30.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้