เหล็กเส้นกลม SR24 เหล็กข้ออ้อย SD40T ZUBB ทรัพย์กรุ๊ป

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
Werehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 20 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB20 ยาว 12ม. 29.592กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กข้ออ้อย 6 หุน กรุณาแจ้ง เหล็กเหยียด/เหล็กพับ มีพร้อมจำหน่าย SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ
น้ำหนัก 29.60 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB25 ยาว 12ม. 46.236กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กข้ออ้อย 1 นิ้วกรุณาแจ้ง เหล็กเหยียด/เหล็กพับ มีพร้อมจำหน่าย SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ
น้ำหนัก 46.24 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB8 ยาว 10ม. 3.95กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กเส้นกลม 2 หุนครึ่ง SR24 มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ
น้ำหนัก 3.95 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB10 ยาว 10ม. 4.99กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กเส้นกลม มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ
น้ำหนัก 4.99 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB15 ยาว 10ม. 13.87กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กเส้นกลม มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ
น้ำหนัก 13.87 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB19 ยาว 10ม. 22.26กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กเส้นกลม 3 หุน มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ
น้ำหนัก 22.26 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB25 ยาว 10ม. 38.53กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กเส้นกลม 6 หุน มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ
น้ำหนัก 38.53 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB10 ยาว 10ม. 6.16กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กข้ออ้อย 3 หุน เหล็กปล้องอ้อยสามหุน เหล็กเหยียด/เหล็กพับ SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ
น้ำหนัก 6.16 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB28 ยาว 10ม. 48.34กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กข้ออ้อย 1 นิ้ว 1 หุน เหล็กปล้องอ้อยหนึ่งนิ้วหนึ่งหุน เหล็กเหยียด/เหล็กพับ SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ
น้ำหนัก 48.34 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB32 ยาว 10ม. 63.13กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กข้ออ้อย 1 นิ้ว 2 หุน เหล็กปล้องอ้อยหนึ่งนิ้วสองหุน เหล็กเหยียด/เหล็กพับ SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ
น้ำหนัก 63.13 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้