เหล็กเส้นกลม SR24 เหล็กข้ออ้อย SD40T ZUBB ทรัพย์กรุ๊ป

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
Werehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 20 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB6 ยาว 10ม. 2.22กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กเส้นกลม 2 หุน SR24 มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ มีพร้อมจำหน่าย
น้ำหนัก 2.22 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB9 ยาว 10ม. 4.99กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กเส้นกลม 3 หุน มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ มีพร้อมจำหน่าย
น้ำหนัก 4.99 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กเส้นกลม 4 หุน มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ มีพร้อมจำหน่าย
น้ำหนัก 8.88 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เรียกว่า เหล็กข้ออ้อย 4 หุน/เหล็กปล้องอ้อยสี่หุน เหล็กเหยียด/เหล็กพับ มีพร้อมจำหน่าย SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ
น้ำหนัก 8.88 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB16 ยาว 10ม. 15.78กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กข้ออ้อย 5 หุน เหล็กเหยียด/เหล็กพับ มีพร้อมจำหน่าย SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ
น้ำหนัก 15.78 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB20 ยาว 10ม. 24.66กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กข้ออ้อย 6 หุน เหล็กเหยียด/เหล็กพับ มีพร้อมจำหน่าย SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ
น้ำหนัก 24.66 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB25 ยาว 10ม. 38.53กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กข้ออ้อย 1 นิ้ว เหล็กเหยียด/เหล็กพับ มีพร้อมจำหน่าย SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ
น้ำหนัก 38.53 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กเส้นกลม ZUBB SR24 RB12 ยาว 12ม. 10.656กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กเส้นกลม 4 หุน มีแบบ เหล็กเหยียด/เหล็กพับ มีพร้อมจำหน่าย
น้ำหนัก 10.66 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB12 ยาว 12ม. 10.656กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กข้ออ้อย 4 หุน กรุณาแจ้ง เหล็กเหยียด/เหล็กพับ มีพร้อมจำหน่าย SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ
น้ำหนัก 10.66 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย ZUBB SD40T DB16 ยาว 12ม. 18.936กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด เหล็กข้ออ้อย 5 หุน กรุณาแจ้ง เหล็กเหยียด/เหล็กพับ มีพร้อมจำหน่าย SD40T มีประกาศให้เทียบเท่า SD40 โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อ
น้ำหนัก 18.94 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้