แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 3 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เข็มพืด ชีทไพล์ SP3A 400x150 มม. หนา 13.1 มม. ยาว 6 ม. 350.4กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด 400x150มม. หนา 13.1มม. ยาว 6ม. ผลิตโดย SYS
น้ำหนัก 350.40 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
เข็มพืด ชีทไพล์ SP3A 400x150 มม. หนา 13.1 มม. ยาว 9 ม. 525.6กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด 400x150มม. หนา 13.1มม. ยาว 9 ม. ผลิตโดย SYS
น้ำหนัก 325.60 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
เข็มพืด ชีทไพล์ SP3A 400x150 มม. หนา 13.1 มม. ยาว 12 ม. 700.8กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด 400x150มม. หนา 13.1มม. ยาว 12 ม. ผลิตโดย SYS
น้ำหนัก 700.80 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้