เสาธงอลูมิเนียม รุ่นฝังเสา

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 8 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
FP-6U เสาธงอลูมิเนียม รุ่นฝังเสา สูง 6 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 6 ม. ขนาดโคนเสา: 85 มม. ขนาดยอดเสา 55 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
FP-7U เสาธงอลูมิเนียม รุ่นฝังเสา สูง 7 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 7 ม. ขนาดโคนเสา: 85 มม. ขนาดยอดเสา 55 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
FP-8U เสาธงอลูมิเนียม รุ่นฝังเสา สูง 8 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 8 ม. ขนาดโคนเสา: 100 มม. ขนาดยอดเสา 60 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
FP-9U เสาธงอลูมิเนียม รุ่นฝังเสา สูง 9 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 9 ม. ขนาดโคนเสา: 100 มม. ขนาดยอดเสา 60 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
FP-10U เสาธงอลูมิเนียม รุ่นฝังเสา สูง 10 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 10 ม. ขนาดโคนเสา: 100 มม. ขนาดยอดเสา 60 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
FP-11U เสาธงอลูมิเนียม รุ่นฝังเสา สูง 11 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 11 ม. ขนาดโคนเสา: 140 มม. ขนาดยอดเสา 85 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
FP-12U เสาธงอลูมิเนียม รุ่นฝังเสา สูง 12 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 12 ม. ขนาดโคนเสา: 140 มม. ขนาดยอดเสา 85 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
FP-15U เสาธงอลูมิเนียม รุ่นฝังเสา สูง 15 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 15 ม. ขนาดโคนเสา: 140 มม. ขนาดยอดเสา 85 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น