เหล็กกล่อง ดำ 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว แปซิฟิก ราคาถูก

แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 11 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.2 มม. 6.79กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-6.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 6.79 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.4 มม. 7.81กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-7.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 7.81 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.6 มม. 8.89กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-8.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 8.89 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.7 มม. 9.43กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-9.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 9.43 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.8 มม. 9.67กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-9.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 9.67 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 1.9 มม. 10.45กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-10.4 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 10.45 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2 มม. 10.69กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-10.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 10.69 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2.5 มม. 13.04กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-13 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 13.04 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2.7 มม. 14.01กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-14 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 14.01 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1 1/4x 1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2.8 มม. 14.9กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-14.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 14.9 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น