แผ่นซีเมนต์บอร์ด เอสซีจี SCG

ตราสินค้า: SCG เอสซีจี SCG เอสซีจี
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 6 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ซีเมนต์บอร์ด แผ่นไม้อัดซีเมนต์ SCG หนา 8 มม. ขนาด 120x240x0.8 ซม. 8852404065237 ราคาถูก
ขนาด กว้าง 120 ซม., ยาว 240 ซม., หนา 8 มม. บรรจุ 60 แผ่น/พาเลท
น้ำหนัก 32.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
ซีเมนต์บอร์ด แผ่นไม้อัดซีเมนต์ SCG หนา 10 มม. ขนาด 120x240x1.0 ซม. 8852404065244 ราคาถูก
ขนาด กว้าง 120 ซม., ยาว 240 ซม., หนา 10 มม. บรรจุ 48 แผ่น/พาเลท
น้ำหนัก 40.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
ซีเมนต์บอร์ด แผ่นไม้อัดซีเมนต์ SCG หนา 12 มม. ขนาด 120x240x1.2 ซม. 8852404065251 ราคาถูก
ขนาด กว้าง 120 ซม., ยาว 240 ซม., หนา 12 มม. บรรจุ 40 แผ่น/พาเลท
น้ำหนัก 48.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
ซีเมนต์บอร์ด แผ่นไม้อัดซีเมนต์ SCG หนา 16 มม. ขนาด 120x240x1.6 ซม. 8852404065268 ราคาถูก
ขนาด กว้าง 120 ซม., ยาว 240 ซม., หนา 16 มม. บรรจุ 30 แผ่น/พาเลท
น้ำหนัก 65.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
ซีเมนต์บอร์ด แผ่นไม้อัดซีเมนต์ SCG หนา 20 มม. ขนาด 120x240x2.0 ซม. 8852404065275 ราคาถูก
ขนาด กว้าง 120 ซม., ยาว 240 ซม., หนา 20 มม. บรรจุ 24 แผ่น/พาเลท
น้ำหนัก 81.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
ซีเมนต์บอร์ด แผ่นไม้อัดซีเมนต์ SCG หนา 24 มม. ขนาด 120x240x2.4 ซม. 8852404065282 ราคาถูก
ขนาด กว้าง 120 ซม., ยาว 240 ซม., หนา 24 มม. บรรจุ 20 แผ่น/พาเลท
น้ำหนัก 97.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้