ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A ราคาถูก

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A

เริ่มต้นที่ 1,500.00 บาท
ราคาอัพเดทล่าสุดวันที่ 07 ธันวาคม 2560
How to buy icon วิธีการสั่งซื้อ
จัดส่งสินค้าที่
ไม่มีข้อมูลจังหวัด
เงื่อนไขราคาสินค้า
  • กรณีวันสต๊อกโฮมเป็นผู้จัดส่ง ราคาสินค้าเป็นราคาหน้าโรงงาน ค่าขนส่งจะถูกคำนวณอัตโนมัติหลังจากมีการใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่ง
  • กรณีเป็นร้านเครือข่ายจัดส่ง ราคาสินค้าเป็นราคารวมส่ง
  • ราคาสินค้าเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
จัดจำหน่ายโดย
แชร์
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 10 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาขายปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่าสินค้า
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 300 mm ราคาถูก
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 300 mm
1,500.00 บาท เมตร 0 บาท
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 400 mm ราคาถูก
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 400 mm
1,770.00 บาท เมตร 0 บาท
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 450 mm ราคาถูก
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 450 mm
2,188.50 บาท เมตร 0 บาท
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 500 mm ราคาถูก
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 500 mm
2,500.00 บาท เมตร 0 บาท
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 600 mm ราคาถูก
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 600 mm
3,125.00 บาท เมตร 0 บาท
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 800 mm ราคาถูก
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 800 mm
4,779.00 บาท เมตร 0 บาท
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 1000 mm ราคาถูก
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 1000 mm
9,191.00 บาท เมตร 0 บาท
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 1200 mm ราคาถูก
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 1200 mm
11,750.00 บาท เมตร 0 บาท
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 1500 mm ราคาถูก
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 1500 mm
16,666.00 บาท เมตร 0 บาท
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 1600 mm ราคาถูก
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก โปรไพพ์ Class A 1600 mm
18,770.00 บาท เมตร 0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้