เสาธงไฟเบอร์กลาส รุ่น โมเดิร์น เชือกภายใน

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 11 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
MFP-4BS เสาธงไฟเบอร์กลาส โมเดิร์น เชือกภายใน สูง 4 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 4 ม. ขนาดโคนเสา: 123 มม. ขนาดยอดเสา 65 มม. ฐานสามเหลี่ยม
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
MFP-5BS เสาธงไฟเบอร์กลาส โมเดิร์น เชือกภายใน สูง 5 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 5 ม. ขนาดโคนเสา: 123 มม. ขนาดยอดเสา 65 มม. ฐานสามเหลี่ยม
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
MFP-6BS เสาธงไฟเบอร์กลาส โมเดิร์น เชือกภายใน สูง 6 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 6 ม. ขนาดโคนเสา: 123 มม. ขนาดยอดเสา 65 มม. ฐานสามเหลี่ยม
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
MFP-7BS เสาธงไฟเบอร์กลาส โมเดิร์น เชือกภายใน สูง 7 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 7 ม. ขนาดโคนเสา: 123 มม. ขนาดยอดเสา 65 มม. ฐานสามเหลี่ยม
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
MFP-8BS เสาธงไฟเบอร์กลาส โมเดิร์น เชือกภายใน สูง 8 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 8 ม. ขนาดโคนเสา: 123 มม. ขนาดยอดเสา 65 มม. ฐานสามเหลี่ยม
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
MFP-9BS เสาธงไฟเบอร์กลาส โมเดิร์น เชือกภายใน สูง 9 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 9 ม. ขนาดโคนเสา: 123 มม. ขนาดยอดเสา 65 มม. ฐานสามเหลี่ยม
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
MFP-10BS เสาธงไฟเบอร์กลาส โมเดิร์น เชือกภายใน สูง 10 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 10 ม. ขนาดโคนเสา: 150 มม. ขนาดยอดเสา 65 มม. ฐานสามเหลี่ยม
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
MFP-11BS เสาธงไฟเบอร์กลาส โมเดิร์น เชือกภายใน สูง 11 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 11 ม. ขนาดโคนเสา: 150 มม. ขนาดยอดเสา 65 มม. ฐานสามเหลี่ยม
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
MFP-12BS เสาธงไฟเบอร์กลาส โมเดิร์น เชือกภายใน สูง 12 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 12 ม. ขนาดโคนเสา: 150 มม. ขนาดยอดเสา 65 มม. ฐานสามเหลี่ยม
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
MFP-14BS เสาธงไฟเบอร์กลาส โมเดิร์น เชือกภายใน สูง 14 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความสูงเสา 14 ม. ขนาดโคนเสา: 159 มม. ขนาดยอดเสา 65 มม. ฐานสี่เหลี่ยม
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

รายละเอียดสินค้า


ระยะระหว่างเสาธงกับตัวอาคาร,ระยะห่างระหว่างเสาธง,ข้อแนะนำสำหรับระยะห่างระหว่างเสาธง,ขนาดของเสาธง:  สำหรับเสาธงที่ติดตั้งใกล้กับตัวอาคารความสูงของเสาธงต้นที่สูงที่สุดควรจะมีความสูง อยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับความสูงของตัวอาคารแต่สำหรับเสาธงที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ใกล้กับ บริเวณตัวอาคาร ขนาดความสูงของเสาธง จะให้เป็นขนาดความสูงเท่าไรก็ได้อย่างไรก็ตามขนาดของเสาธงและผืนธงนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมความมั่นคงหนักแน่นในภาพลักษณ์หนึ่งเดียวของท่านและยิ่งเสาธงสูงมากเท่าไรก็ย่อมที่จะสื่อถึงความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น, ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น