ท่อน้ำไทย ท่อพีวีซีแข็ง สามตาวายเกษตร

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 6 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
สามตาฝาครอบเกษตรลด 55x18 มม. 2x1/2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 2" สูง 1/2" เชื่อมต่อท่อประปา1/2" บรรจุ 60 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัว
0 บาท
สามตาฝาครอบเกษตรลด 55x20 มม. 2x3/4 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 2" สูง 3/4" เชื่อมต่อท่อประปา3/4" บรรจุ 55 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัว
0 บาท
สามตาฝาครอบเกษตรลด 55x25 มม. 2x1 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 2" สูง 1" เชื่อมต่อท่อประปา1" บรรจุ 45 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัว
0 บาท
สามตาฝาครอบเกษตรลด 55x18 มม. 2x1/2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 2" สูง 1/2" เชื่อมต่อท่อประปา1/2" บรรจุ 60 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัว
0 บาท
สามตาฝาครอบเกษตรลด 55x20 มม. 2x3/4 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 2" สูง 3/4" เชื่อมต่อท่อประปา3/4" บรรจุ 55 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัว
0 บาท
สามตาฝาครอบเกษตรลด 55x25 มม. 2x1 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 2" สูง 1" เชื่อมต่อท่อประปา1" บรรจุ 45 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัว
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้