แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 37 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120x240x0.4 ซม. 8852404022889 ขนาดมาตรฐาน ราคาถูก
ขนาด ดัดโค้งได้รัศมี 1 ม. เนื้อสมาร์ทบอร์ดมีค่านำความร้อนต่ำทำให้ประหยัดพลังงาน แผ่น 120x240 ซม. เหมาะกับการติดตั้งแบบเว้นขอบ ใช้ได้กับฝ้าภายใน ฝ้าชายคาระเบียง ฝ้าภายนอก
น้ำหนัก 17.40 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120x240x0.6 ซม. 8852404022896 ขนาดมาตรฐาน ราคาถูก
ขนาด ติดตั้งแบบเว้นร่อง ชนชิดได้ สำหรับงานฝ้าชายคา งานฝ้าระเบียง ฝ้าโรงรถ ฝ้าศาลา ทำเป็นงานฝ้าดัดโค้งได้ โดยรัศมีดัดโค้งต่ำสุด 1.5 ม. ระยะห่างโครงคร่าวซอย 40 ซม. และระยะห่างอุปกรณ์ยึด 20 ซม. ติดตั้งพร้อมกับซีลายน์ เบอร์ 24
น้ำหนัก 26.10 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120x240x0.8 ซม. 8852404022933 ขนาดมาตรฐาน ราคาถูก
ขนาด แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 8 มม. เหมาะกับการติดตั้งผนังทั้งภายใน ภายนอก ขอบเรียบ ติดตั้งแบบเว้นร่อง สามารถใช้ทำเป็นแผ่นรองวัสดุได้ สำหรับงานแผ่นรองพื้นวัสดุ ต้องใช้อุปกรณ์ยึดยาว 1 นิ้ว สำหรับพื้น 8 มม.
น้ำหนัก 34.80 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120x240x1.0 ซม. 8852404022940 ขนาดมาตรฐาน ราคาถูก
ขนาด ระยะดัดโค้ง 4 ม. ทำผนังสามารถบอร์ด น้ำหนักเบากว่าผนังก่ออิฐฉาบปูนถึง 6 เท่า ใช้ได้ทั้งติดตั้งแบบเว้นร่องทำผนัง หรือเป็นแผ่นรองวัสดุก็ได้เช่นกัน สำหรับการใช้ สมาร์ทบอร์ด 10 มม. เป็นพื้นรองวัสดุ ให้ใช้ตะปูตอกคอนกรีตยาว 1.5 นิ้ว และกาวลาเท็กซ์ สามารถใช้กระเบื้องเซรามิคปิดผิวได้ และไม่ให้ติดเซรามิคทับรอยต่อแผ่น
น้ำหนัก 43.50 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120x240x1.2 ซม. 8852404022957 ขนาดมาตรฐาน ราคาถูก
ขนาด เหมาะกับงานผนังภายนอก เว้นร่อง การทาสี ต้องใช้สีรองพื้นปูนเก่าทาก่อน การติดตั้ง จะควรมีระยะโครงคร่าวผนังเว้นห่างกันไม่เกิน 60 ซม. การติดตั้งใช้ตะปูเกลียวปลายสว่านมีปีก 32 มม. โดยยึดห่างกัน 20 ซม. และห่างจากขอบแผ่นอย่างน้อย 1.2 ซม. สำหรับการใช้ สมาร์ทบอร์ด 12 มม. เป็นพื้นรองวัสดุ ให้ใช้ตะปูตอกคอนกรีตยาว 1.5 นิ้ว และกาวลาเท็กซ์
น้ำหนัก 52.20 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120x240x1.6 ซม. 8852404027617 ขนาดมาตรฐาน ราคาถูก
ขนาด การติดตั้งพื้น 16 มม. ระยะตงไม่เกิน 40 ซม. เหมาะกับงานบ้านที่พักอาศัย น้ำหนักบรรทุกได้ 150 กก./ตร.ม. พื้นสมาร์ทบอร์ด ไม่ควรรับน้ำหนักที่กระทำเป็นจุด ที่มีขนาดเกิน 100 กก. บนพื้นที่ 10 ตร.ซม. ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เปียกชุ่มตลอดเวลา ขนาดกว้างของโครงที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า 4.5 ซม. ถ้าเป็นโครงคร่าวเหล็ก ต้องมีการป้องกันสนิม และสำหรับการติดตั้งพื้นที่ขนาดใหญ่ต่อเนื่องมากกว่ 6 ม. ควรเว้นร่อง รอยต่อของทั้งแผ่นพื้นและกระเบื้องเซรามิคด้วย และยาแนวด้วยกาวยาแนวโพลียูรีเทน
น้ำหนัก 69.60 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120x240x1.8 ซม. 8852404027600 ขนาดมาตรฐาน ราคาถูก
ขนาด การติดตั้งพื้น 18 มม. ระยะตงไม่เกิน 40 ซม. เหมาะกับอาคารชุด (น้ำหนักบรรทุก 200 กก./ตร.ม.) หอพัก (200 กก.) สำนักงาน (250 กก.) ธนาคาร (250 กก.) อาคารพาณิชย์ (300 กก.) สถานศึกษา (300 กก.) โรงเรียน (300 กก.) มหาวิทยาลัย (300 กก.) พื้นสมาร์ทบอร์ด ไม่ควรรับน้ำหนักที่กระทำเป็นจุด ที่มีขนาดเกิน 100 กก. บนพื้นที่ 10 ตร.ซม. ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เปียกชุ่มตลอดเวลา ขนาดกว้างของโครงที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า 4.5 ซม. ถ้าเป็นโครงคร่าวเหล็ก ต้องมีการป้องกันสนิม และสำหรับการติดตั้งพื้นที่ขนาดใหญ่ต่อเนื่องมากกว่ 6 ม. ควรเว้นร่อง รอยต่อของทั้งแผ่นพื้นและกระเบื้องเซรามิคด้วย และยาแนวด้วยกาวยาแนวโพลียูรีเทน
น้ำหนัก 78.30 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ขอบเรียบ 120x240x2.0 ซม. 8852404053517 ขนาดมาตรฐาน ราคาถูก
ขนาด การติดตั้งพื้น 20 มม. ระยะตงไม่เกิน 30 ซม. เหมาะกับห้างสรรพสินค้า (น้ำหนักบรรทุก 400 กก./ตร.ม.) โรงละคร (400) หอประชุม (400) ภัตตาคาร (400) คลังสินค้า (500) พิพิธภัณฑ์ (500) อัฒจรรย์ (500) โรงงานอุตสาหกรรม (500) โดยพื้นสมาร์ทบอร์ด ไม่ควรรับน้ำหนักที่กระทำเป็นจุด ที่มีขนาดเกิน 100 กก. บนพื้นที่ 10 ตร.ซม.
น้ำหนัก 87.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ 120x240x1.5 SCG 8852404084146 ราคาถูก
น้ำหนัก 65.30 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สมาร์ทบอร์ด SCG ไลท์ 120x240x0.35 ซม. 8852404022926 ราคาถูก
ขนาด 0.35 แผ่น/ตร.ม. ขอบเรียบ เหมาะกับงานฝ้า สำหรับการใช้อุปกรณ์แขวนสำหรับ สมาร์ทบอร์ดหนา 3.5 มม. ต้องใช้ พุกพลาสติกผีเสื้อ PT5 พร้อมตะปูเกลียว น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ ที่ใช้งานที่ปลอดภัย 5 กก. โดยขึ้นอยู่กับประเภทโครงคร่าวที่ใช้ด้วย การติดตั้งยึดกับโครงคร่าวไม้ขนาด 1.5x3 นิ้ว ระยะห่างโครง 60 ซม.
น้ำหนัก 15.20 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

Product Description

ผลิตภัณฑ์สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี 


สมาร์ท,บอร์ด,สมาทบอร์ด,สมาร์ทบอร์ด,ติดตั้ง,แผ่นสมาร์ทบอร์ด,แผ่นสมาดบอด,smartboard,scg,

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ราคาถูก

ฝ้า ผนัง พื้น เอสซีจี แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ สมาร์ทบอร์ด ปลอดภัย ไม่มีใยหิน เหนียว ทน ด้วยโครงสร้าง Firm and Flex ซึ่งผสานโครงสร้างปูนปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซิลิก้า และเส้นใยเซลลูโลส ชนิดพิเศษผ่านกระบวนการอบไอน้ำ ที่อุณหภูมิและแรงดันสูง Autoclave 

สมาร์ทบอร์ด สำหรับใช้กับ งานพื้น 

สมาร์ทบอร์ดที่เหมาะกับงาน พื้น อาคาร ทั้งภายในและภายนอก ที่ไม่ต้องสัมผัสน้ำโดยตรง เช่น พื้นบ้าน พื้นอาคาร ผลิตภัณฑ์ที่มีเป็นแบบพื้นผิวเรียบ ขนาดที่ใช้คือ 16-20 มม. 

สมาร์ทบอร์ด,สามารถบอรด,ใช้,smartboard,smart,board,ราคาถูก,สม๊าทบอร์ด

สมาร์ทบอร์ด สำหรับงานแผ่นรองวัสดุ 

แผ่นสมาร์ทบอร์ดที่เหมาะกับใช้รองวัสดุ คือ 8-16 มม. ถ้าต้องปิดผิวเซรามิค สามารถใช้เป็นผนังห้องน้ำ ห้องครัว แล้วติดด้วยเซรามิค มีความแข็งแรง ข้อดีคือ ปลวกไม่กิน ขอบเรียบ ถ้าปิดผิวพื้นอาคาร ต้องแผ่นรอง

แผ่นสมาร์ทบอร์ด,รองพื้นวัสดุ,แผ่นสมาร์ท,แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์,ราคาถูก

สมาร์ทบอร์ด สำหรับผนัง


สมาร์ทบอร์ด,งานผนัง,สมาร์ทบอร์ด,smart,board,wall,งานผนัง

ขนาด สมาร์ทบอร์ด สำหรับใช้ งานฝ้า


สมาร์ทบอร์ด,สำหรับงานฝ้า,ราคาถูก,สมาร์ทบอร์ด,สมาทบอรด

ใบ มอก. สมาร์ทบอร์ด 


ใบ,มอก,สมาร์ทบอร์ด

ข้อแตกต่างระหว่าง สมาร์ทบอร์ด กับ วีว่าบอร์ด 

ข้อแตกต่างระหว่าง สมาร์ทบอร์ด กับวีว่าบอร์ดที่เห็นได้ชัดคือพื้นผิว วีว่าบอร์ด ด้านหน้า จะมันเงา มีสีเข้ม เหมือนกันปูนสไตล์ loft ให้ความรู้สึก industrial ไม่ต้องทำผิวหน้าเพิ่มเติม 

วีว่า,บอร์ด,วีว่าบอร์ด,วีว่าบอด,สมาร์ทบอร์ด