สายยางทอด้าย ขาวใส

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 7 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
สายยางทอด้าย ขาวใส ขนาด 3/16 นิ้ว (1.5 หุน) ยาว 100 เมตร (สินค้าขาดตลาดชั่วคราว) ราคาถูก
ขนาด 3/16 นิ้ว (1.5 หุน) ยาว 100 เมตร
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางทอด้าย ขาวใส ขนาด 1/4 นิ้ว (2 หุน) ยาว 100 เมตร (สินค้าขาดตลาดชั่วคราว) ราคาถูก
ขนาด 1/4 นิ้ว (2 หุน) ยาว 100 เมตร
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางทอด้าย ขาวใส ขนาด 5/16 นิ้ว (2.5 หุน) ยาว 100 เมตร (สินค้าขาดตลาดชั่วคราว) ราคาถูก
ขนาด 5/16 นิ้ว (2.5 หุน) ยาว 100 เมตร
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางทอด้าย ขาวใส ขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน) ยาว 100 เมตร (สินค้าขาดตลาดชั่วคราว) ราคาถูก
ขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน) ยาว 100 เมตร
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางทอด้าย ขาวใส ขนาด 5/8 นิ้ว (5 หุน) ยาว 100 เมตร (สินค้าขาดตลาดชั่วคราว) ราคาถูก
ขนาด 5/8 นิ้ว (5 หุน) ยาว 100 เมตร
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางทอด้าย ขาวใส ขนาด 3/4 นิ้ว (6 หุน) ยาว 100 เมตร (สินค้าขาดตลาดชั่วคราว) ราคาถูก
ขนาด 3/4 นิ้ว (6 หุน) ยาว 100 เมตร
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางทอด้าย ขาวใส ขนาด 1 นิ้ว (8 หุน) ยาว 100 เมตร (สินค้าขาดตลาดชั่วคราว) ราคาถูก
ขนาด 1 นิ้ว (8 หุน) ยาว 100 เมตร
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้