เหล็กม้วน เคลือบสังกะสี ตราสิงห์ Z220

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 10 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.53 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z220 กรัม/ลบม นน. 1.22507 กก./ฟุต 4.0192 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.55 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z220 กรัม/ลบม นน. 1.26882 กก./ฟุต 4.1628 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.6 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z220 กรัม/ลบม นน. 1.37822 กก./ฟุต 4.5217 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.66 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z220 กรัม/ลบม นน. 2.01265 กก./ฟุต 6.6032 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.8 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z220 กรัม/ลบม นน. 2.42105 กก./ฟุต 7.9431 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.85 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z220 กรัม/ลบม นน. 2.56691 กก./ฟุต 8.4216 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.86 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z220 กรัม/ลบม นน. 2.59608 กก./ฟุต 8.5173 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.9 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z220 กรัม/ลบม นน. 2.71277 กก./ฟุต 8.9002 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 0.96 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z220 กรัม/ลบม นน. 2.8878 กก./ฟุต 9.4744 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
คอยล์สังกะสี ตราสิงห์ 1 มม. 1219 มม. ราคาถูก
ขนาด การเคลือบ Z220 กรัม/ลบม นน. 3.00448 กก./ฟุต 9.8572 กก./ม.
น้ำหนัก 1,000.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตัน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

รายละเอียดสินค้า

วิธีการบรรทุก การขนส่ง คอยล์สังกะสี Zinc Coated Rolled Coil

การขนส่ง,การส่งคอยล์.coil,คอยล์ม้วน 


การขนส่งคอยล์ม้วน