กลุ่ม: ท่อพีวีซี พีเพิล People ฟ้า ปลายเรียบ

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 39 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ท่อพีวีซี ฟ้า พีเพิล ปลายเรียบ ชั้น 5 35 มม. 1 1/4 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 ม. 10 ท่อน/มัด
น้ำหนัก 1.15 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อพีวีซี ฟ้า พีเพิล ปลายเรียบ ชั้น 5 40 มม. 1 1/2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 ม. 10 ท่อน/มัด
น้ำหนัก 1.28 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อพีวีซี ฟ้า พีเพิล ปลายเรียบ ชั้น 5 55 มม. 2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 ม. 10 ท่อน/มัด
น้ำหนัก 1.92 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อพีวีซี ฟ้า พีเพิล ปลายเรียบ ชั้น 5 65 มม. 2 1/2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 ม.
น้ำหนัก 3.01 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อพีวีซี ฟ้า พีเพิล ปลายเรียบ ชั้น 5 80 มม. 3 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 ม.
น้ำหนัก 4.07 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อพีวีซี ฟ้า พีเพิล ปลายเรียบ ชั้น 5 100 มม. 4 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 ม.
น้ำหนัก 6.73 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อพีวีซี ฟ้า พีเพิล ปลายเรียบ ชั้น 5 125 มม. 5 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 ม.
น้ำหนัก 10.03 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อพีวีซี ฟ้า พีเพิล ปลายเรียบ ชั้น 5 150 มม. 6 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 ม.
น้ำหนัก 14.29 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อพีวีซี ฟ้า พีเพิล ปลายเรียบ ชั้น 5 200 มม. 8 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 ม.
น้ำหนัก 22.17 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อพีวีซี ฟ้า พีเพิล ปลายเรียบ ชั้น 5 250 มม. 10 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 ม.
น้ำหนัก 33.69 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
`