ข้อโค้ง 45 พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 8 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ข้อโค้ง 45 พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย 10 มม. 1/4 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 1/4" สูง 1/4" เชื่อมต่อท่อประปา1/4" บรรจุ 200 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ข้อโค้ง 45 พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย 15 มม. 3/8 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 3/8" สูง 3/8" เชื่อมต่อท่อประปา3/8" บรรจุ 100 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ข้อโค้ง 45 พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย 18 มม. 1/2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 1/2" สูง 1/2" เชื่อมต่อท่อประปา1/2" บรรจุ 100 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ข้อโค้ง 45 พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย 20 มม. 3/4 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 3/4" สูง 3/4" เชื่อมต่อท่อประปา3/4" บรรจุ 100 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ข้อโค้ง 45 พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย 25 มม. 1 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 1" สูง 1" เชื่อมต่อท่อประปา1" บรรจุ 50 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ข้อโค้ง 45 พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย 35 มม. 1 1/4 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 1 1/4" สูง 1 1/4" เชื่อมต่อท่อประปา1 1/4" บรรจุ 60 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ข้อโค้ง 45 พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย 40 มม. 1 1/2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 1 1/2" สูง 1 1/2" เชื่อมต่อท่อประปา1 1/2" บรรจุ 40 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
ข้อโค้ง 45 พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย 55 มม. 2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 2" สูง 2" เชื่อมต่อท่อประปา2" บรรจุ 20 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

รายละเอียดสินค้า