เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง เสาปูนไฟฟ้า ยาว 6 - 22 ม.

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 9 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ยาว 6 เมตร ราคาถูก
ขนาด ใช้งานกับสายไฟแรงต่ำและพาดสายเข้าบ้าน มาตรฐาน กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
น้ำหนัก 243.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ต้น
0 บาท
เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ยาว 8 เมตร ราคาถูก
ขนาด ใช้งานกับสายไฟแรงต่ำและพาดสายเข้าบ้าน มาตรฐาน กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดปลาย 120x120 มม. ขนาดโคน 200x200 มม.
น้ำหนัก 501.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ต้น
0 บาท
เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ยาว 9 เมตร ราคาถูก
ขนาด ใช้งานกับสายไฟแรงต่ำและพาดสายเข้าบ้าน มาตรฐาน กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดปลาย 120x120 มม. ขนาดโคน 210x210 มม.
น้ำหนัก 603.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ต้น
0 บาท
เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ยาว 12 เมตร ราคาถูก
ขนาด ใช้งานกับสายไฟแรงสูง มาตรฐาน กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดปลาย 150x180 มม. ขนาดโคน 240x270 มม.
น้ำหนัก 1,283.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ต้น
0 บาท
เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ยาว 12.2 เมตร ราคาถูก
ขนาด ใช้งานกับสายไฟแรงสูง มาตรฐาน กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดปลาย 180x180 มม. ขนาดโคน 340x340 มม.
น้ำหนัก 2,050.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ต้น
0 บาท
เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ยาว 14.3 เมตร ราคาถูก
ขนาด ใช้งานกับสายไฟแรงสูง มาตรฐาน กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดปลาย 220x220 มม. ขนาดโคน 380x380 มม.
น้ำหนัก 3,190.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ต้น
0 บาท
เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ยาว 9.3 เมตร ราคาถูก
ขนาด มาตรฐาน กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดปลาย 130x130 มม. ขนาดโคน 230x230 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ต้น
0 บาท
เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ยาว 14 เมตร ราคาถูก
ขนาด มาตรฐาน กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดปลาย 160x200 มม. ขนาดโคน 300x305 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ต้น
0 บาท
เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ยาว 22 เมตร มาตรฐาน กฟภ. ราคาถูก
ขนาด มาตรฐาน กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดปลาย 250x250 มม. ขนาดโคน 440x440 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ต้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

รายละเอียดสินค้า


เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง 

คุณสมบัติ เสาไฟฟ้า คอนกรีต

เสาไฟฟ้า คอนกรีต เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง