บล็อกปูพื้น คาร์เพทสโตน Carpet Stone Natural

ตราสินค้า: SCG เอสซีจี SCG เอสซีจี
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 82 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
คาร์เพทสโตน Natural ผิวเรียบ 38x92x2 ซม. ดาร์คบราวน์ สินค้าสั่งผลิต 8852853033467 ราคาถูก
ขนาด 38x92x2 ซม. การใช้งาน 2.80 แผ่น/ตร.ม.
น้ำหนัก 13.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต ล่วงหน้า 3-4 สัปดาห์
ราคา ต่อ ผืน
0 บาท
คาร์เพทสโตน Natural ผิวเรียบ 38x92x2 ซม. ดำเทา สินค้าสั่งผลิต 8852853033474 ราคาถูก
ขนาด 38x92x2 ซม. การใช้งาน 2.80 แผ่น/ตร.ม.
น้ำหนัก 13.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต ล่วงหน้า 3-4 สัปดาห์
ราคา ต่อ ผืน
0 บาท
คาร์เพทสโตน Natural ผิวเรียบ 38x92x2 ซม. เขียว สินค้าสั่งผลิต 8852853034365 ราคาถูก
ขนาด 38x92x2 ซม. การใช้งาน 2.80 แผ่น/ตร.ม.
น้ำหนัก 13.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต ล่วงหน้า 3-4 สัปดาห์
ราคา ต่อ ผืน
0 บาท
คาร์เพทสโตน Natural ผิวเรียบ 38x92x3.5 ซม. ดาร์คบราวน์ สินค้าสั่งผลิต 8852853034044 ราคาถูก
ขนาด 38x92x3.5 ซม. การใช้งาน 2.80 แผ่น/ตร.ม.
น้ำหนัก 14.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต ล่วงหน้า 3-4 สัปดาห์
ราคา ต่อ ผืน
0 บาท
คาร์เพทสโตน Natural ผิวเรียบ 38x92x3.5 ซม. ดำเทา สินค้าสั่งผลิต 8852853034051 ราคาถูก
ขนาด 38x92x3.5 ซม. การใช้งาน 2.80 แผ่น/ตร.ม.
น้ำหนัก 14.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต ล่วงหน้า 3-4 สัปดาห์
ราคา ต่อ ผืน
0 บาท
คาร์เพทสโตน Natural ผิวเรียบ 38x92x3.5 ซม. เขียว สินค้าสั่งผลิต 8852853034372 ราคาถูก
ขนาด 38x92x3.5 ซม. การใช้งาน 2.80 แผ่น/ตร.ม.
น้ำหนัก 14.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต ล่วงหน้า 3-4 สัปดาห์
ราคา ต่อ ผืน
0 บาท
คาร์เพทสโตน สี่เหลี่ยม ผิวเรียบ 2 ซม. เทาดำ ราคาถูก
ขนาด 38x92x2 ซม. การใช้งาน 2.80 แผ่น/ตร.ม.
น้ำหนัก 12.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต ล่วงหน้า 3-4 สัปดาห์
ราคา ต่อ ผืน
0 บาท
คาร์เพทสโตน สี่เหลี่ยม ผิวเรียบ 2 ซม. ไอเวอรี่ ราคาถูก
ขนาด 38x92x2 ซม. การใช้งาน 2.80 แผ่น/ตร.ม.
น้ำหนัก 12.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต ล่วงหน้า 3-4 สัปดาห์
ราคา ต่อ ผืน
0 บาท
คาร์เพทสโตน สี่เหลี่ยม ผิวเรียบ 2 ซม. ดาร์คเรด ราคาถูก
ขนาด 38x92x2 ซม. การใช้งาน 2.80 แผ่น/ตร.ม.
น้ำหนัก 12.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต ล่วงหน้า 3-4 สัปดาห์
ราคา ต่อ ผืน
0 บาท
คาร์เพทสโตน สี่เหลี่ยม ผิวเรียบ 2 ซม. ดาร์คบราวน์ ราคาถูก
ขนาด 38x92x2 ซม. การใช้งาน 2.80 แผ่น/ตร.ม.
น้ำหนัก 12.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
Warehouse Icon สินค้าสั่งผลิต ล่วงหน้า 3-4 สัปดาห์
ราคา ต่อ ผืน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้