ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast SCG เสริมเหล็กเส้นกลม SR24

ตราสินค้า: SCG เอสซีจี SCG เอสซีจี
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 5 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast SCG เสริมเหล็กเส้นกลม SR24 แผ่นหนา 10 ซม. ราคาถูก
ขนาด กว้าง ยาว ตามต้องการ
น้ำหนัก 240.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตร.ม.
0 บาท
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast SCG เสริมเหล็กเส้นกลม SR24 แผ่นหนา 12 ซม. ราคาถูก
ขนาด กว้าง ยาว ตามต้องการ
น้ำหนัก 240.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตร.ม.
0 บาท
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast SCG เสริมเหล็กเส้นกลม SR24 แผ่นหนา 15 ซม. ราคาถูก
ขนาด กว้าง ยาว ตามต้องการ
น้ำหนัก 240.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตร.ม.
0 บาท
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast SCG เสริมเหล็กเส้นกลม SR24 สั่งทำพิเศษ แผ่นหนา 17 ซม. ราคาถูก
ขนาด กว้าง ยาว ตามต้องการ
น้ำหนัก 240.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตร.ม.
0 บาท
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast SCG เสริมเหล็กเส้นกลม SR24 สั่งทำพิเศษ แผ่นหนา 20 ซม. ราคาถูก
ขนาด กว้าง ยาว ตามต้องการ
น้ำหนัก 240.0 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ตร.ม.
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้