แผ่นทองเหลือง JIS H3100 C2680

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 8 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
แผ่นทองเหลือง JIS H3100 C2680 16"x48" 0.4 mm ราคาถูก
ขนาด Cu 64.0-68.0; Zn Remainder; Pb Max 0.05; Fe Max 0.05 P: Max 0.0001; CD: Max 0.0001; Ni: Max 0.0002; Hardness HV 1kg: Max 75; Tensile (N/mm2): Min 275; Elongation (%): Min 40; Grain Size: 0.04-0.07 mm
น้ำหนัก 1.8 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
แผ่นทองเหลือง JIS H3100 C2680 16"x48" 0.6 mm ราคาถูก
ขนาด Cu 64.0-68.0; Zn Remainder; Pb Max 0.05; Fe Max 0.05 P: Max 0.0001; CD: Max 0.0001; Ni: Max 0.0002; Hardness HV 1kg: Max 75; Tensile (N/mm2): Min 275; Elongation (%): Min 40; Grain Size: 0.04-0.07 mm
น้ำหนัก 2.7 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
แผ่นทองเหลือง JIS H3100 C2680 16"x48" 0.8 mm ราคาถูก
ขนาด Cu 64.0-68.0; Zn Remainder; Pb Max 0.05; Fe Max 0.05 P: Max 0.0001; CD: Max 0.0001; Ni: Max 0.0002; Hardness HV 1kg: Max 75; Tensile (N/mm2): Min 275; Elongation (%): Min 40; Grain Size: 0.04-0.07 mm
น้ำหนัก 3.5 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
แผ่นทองเหลือง JIS H3100 C2680 16"x48" 1 mm ราคาถูก
ขนาด Cu 64.0-68.0; Zn Remainder; Pb Max 0.05; Fe Max 0.05 P: Max 0.0001; CD: Max 0.0001; Ni: Max 0.0002; Hardness HV 1kg: Max 75; Tensile (N/mm2): Min 275; Elongation (%): Min 40; Grain Size: 0.04-0.07 mm
น้ำหนัก 4.3 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
แผ่นทองเหลือง JIS H3100 C2680 16"x48" 1.2 mm ราคาถูก
ขนาด Cu 64.0-68.0; Zn Remainder; Pb Max 0.05; Fe Max 0.05 P: Max 0.0001; CD: Max 0.0001; Ni: Max 0.0002; Hardness HV 1kg: Max 75; Tensile (N/mm2): Min 275; Elongation (%): Min 40; Grain Size: 0.04-0.07 mm
น้ำหนัก 5.2 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
แผ่นทองเหลือง JIS H3100 C2680 16"x48" 1.5 mm ราคาถูก
ขนาด Cu 64.0-68.0; Zn Remainder; Pb Max 0.05; Fe Max 0.05 P: Max 0.0001; CD: Max 0.0001; Ni: Max 0.0002; Hardness HV 1kg: Max 75; Tensile (N/mm2): Min 275; Elongation (%): Min 40; Grain Size: 0.04-0.07 mm
น้ำหนัก 6.7 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
แผ่นทองเหลือง JIS H3100 C2680 16"x48" 2 mm ราคาถูก
ขนาด Cu 64.0-68.0; Zn Remainder; Pb Max 0.05; Fe Max 0.05 P: Max 0.0001; CD: Max 0.0001; Ni: Max 0.0002; Hardness HV 1kg: Max 75; Tensile (N/mm2): Min 275; Elongation (%): Min 40; Grain Size: 0.04-0.07 mm
น้ำหนัก 8.5 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
แผ่นทองเหลือง JIS H3100 C2680 16"x48" 3 mm ราคาถูก
ขนาด Cu 64.0-68.0; Zn Remainder; Pb Max 0.05; Fe Max 0.05 P: Max 0.0001; CD: Max 0.0001; Ni: Max 0.0002; Hardness HV 1kg: Max 75; Tensile (N/mm2): Min 275; Elongation (%): Min 40; Grain Size: 0.04-0.07 mm
น้ำหนัก 12.8 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

 • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
  กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น