เลื่อยวงเดือนตัดไม้ ตรามงกุฏ เขี้ยวแข็งแรง

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 14 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เลื่อยวงเดือนตัดไม้ ตรามงกุฏ 7 นิ้ว 24T ราคาถูก
ขนาด สำหรับงานช่างไม้ทั่วไป ขนาดหน้า 185 มม. จำนวนฟัน 24 T
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
เลื่อยวงเดือนตัดไม้ ตรามงกุฏ 7 นิ้ว 36T ราคาถูก
ขนาด สำหรับงานช่างไม้ทั่วไป ขนาดหน้า 185 มม. จำนวนฟัน 36 T
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
เลื่อยวงเดือนตัดไม้ ตรามงกุฏ 7 นิ้ว 40T ราคาถูก
ขนาด สำหรับงานช่างไม้ทั่วไป ขนาดหน้า 185 มม. จำนวนฟัน 40 T
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
เลื่อยวงเดือนตัดไม้ ตรามงกุฏ 9 นิ้ว 24T ราคาถูก
ขนาด สำหรับงานซอยไม้ ตัดตามแนวยาวไม้ 230 มม. จำนวนฟัน 24 T
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
เลื่อยวงเดือนตัดไม้ ตรามงกุฏ 9 นิ้ว 36T ราคาถูก
ขนาด สำหรับงานซอยไม้ ตัดตามแนวยาวไม้ 230 มม. จำนวนฟัน 36 T
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
เลื่อยวงเดือนตัดไม้ ตรามงกุฏ 10 นิ้ว 24T ราคาถูก
ขนาด สำหรับงานซอยไม้ ตัดตามแนวยาวไม้ 255 มม. จำนวนฟัน 24 T
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
เลื่อยวงเดือนตัดไม้ ตรามงกุฏ 10 นิ้ว 40T ราคาถูก
ขนาด สำหรับงานซอยไม้ ตัดตามแนวยาวไม้ 255 มม. จำนวนฟัน 40 T
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
เลื่อยวงเดือนตัดไม้ ตรามงกุฏ 12 นิ้ว 32T ราคาถูก
ขนาด สำหรับงานซอยไม้ ตัดตามแนวยาวไม้ 310 มม. จำนวนฟัน 32 T
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
เลื่อยวงเดือนตัดไม้ ตรามงกุฏ 12 นิ้ว 40T ราคาถูก
ขนาด สำหรับงานซอยไม้ ตัดตามแนวยาวไม้ 310 มม. จำนวนฟัน 40 T
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
เลื่อยวงเดือนตัดไม้ ตรามงกุฏ 7 นิ้ว 16T ราคาถูก
ขนาด สำหรับตัดหัวไม้ ตัดตามแนวขวางไม้ 185 มม. จำนวนฟัน 16 T
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น