PC Normal Clear Rod แท่งโพลีคาร์บอร์เนตโปร่งแสง แท่งโพลีคาบอเนต

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 6 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
PC Normal Clear Rod 6 mm ราคาถูก
ขนาด PC Normal Clear หรือ แท่งโพลีคาร์บอร์เนตโปร่งแสง มีสีใส แสงผ่านได้ ตัววัสดุสามารถเป็นฉนวนได้ด้วย
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
PC Normal Clear Rod 10 mm ราคาถูก
ขนาด PC Normal Clear หรือ แท่งโพลีคาร์บอร์เนตโปร่งแสง มีสีใส แสงผ่านได้ ตัววัสดุสามารถเป็นฉนวนได้ด้วย
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
PC Normal Clear Rod 20 mm ราคาถูก
ขนาด PC Normal Clear หรือ แท่งโพลีคาร์บอร์เนตโปร่งแสง มีสีใส แสงผ่านได้ ตัววัสดุสามารถเป็นฉนวนได้ด้วย
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
PC Normal Clear Rod 30 mm ราคาถูก
ขนาด PC Normal Clear หรือ แท่งโพลีคาร์บอร์เนตโปร่งแสง มีสีใส แสงผ่านได้ ตัววัสดุสามารถเป็นฉนวนได้ด้วย
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
PC Normal Clear Rod 40 mm ราคาถูก
ขนาด PC Normal Clear หรือ แท่งโพลีคาร์บอร์เนตโปร่งแสง มีสีใส แสงผ่านได้ ตัววัสดุสามารถเป็นฉนวนได้ด้วย
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
PC Normal Clear Rod 50 mm ราคาถูก
ขนาด PC Normal Clear หรือ แท่งโพลีคาร์บอร์เนตโปร่งแสง มีสีใส แสงผ่านได้ ตัววัสดุสามารถเป็นฉนวนได้ด้วย
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น