สี่ตาเกษตร พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 4 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
สี่ตาเกษตร พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย 25 มม. 1 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 1" สูง 1" เชื่อมต่อท่อประปา1" บรรจุ 80 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
สี่ตาเกษตร พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย 40 มม. 1 1/2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 1 1/2" สูง 1 1/2" เชื่อมต่อท่อประปา1 1/2" บรรจุ 25 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
สี่ตาเกษตร พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย 55 มม. 2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 2" สูง 2" เชื่อมต่อท่อประปา2" บรรจุ 20 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
สี่ตาเกษตร พีวีซี เกษตร สีเทา ท่อน้ำไทย 80 มม. 3 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด กว้าง 3" สูง 3" เชื่อมต่อท่อประปา3" บรรจุ 6 ตัว/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

รายละเอียดสินค้า