บอลวาล์ว พีวีซี เกษตร สีฟ้า เอสซีจี ตราช้าง

ตราสินค้า: SCG เอสซีจี SCG เอสซีจี
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 9 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
บอลวาล์ว พีวีซี เกษตร ฟ้า เอสซีจี ตราช้าง 18 มม. 1/2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด 150 ชิ้น/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
บอลวาล์ว พีวีซี เกษตร ฟ้า เอสซีจี ตราช้าง 20 มม. 3/4 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด 120 ชิ้น/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
บอลวาล์ว พีวีซี เกษตร ฟ้า เอสซีจี ตราช้าง 25 มม. 1 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด 75 ชิ้น/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
บอลวาล์ว พีวีซี เกษตร ฟ้า เอสซีจี ตราช้าง 35 มม. 1 1/4 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด 36 ชิ้น/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
บอลวาล์ว พีวีซี เกษตร ฟ้า เอสซีจี ตราช้าง 40 มม. 1 1/2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด 36 ชิ้น/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
บอลวาล์ว พีวีซี เกษตร ฟ้า เอสซีจี ตราช้าง 55 มม. 2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด 24 ชิ้น/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
บอลวาล์ว พีวีซี เกษตร ฟ้า เอสซีจี ตราช้าง 65 มม. 2 1/2 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด 6 ชิ้น/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
บอลวาล์ว พีวีซี เกษตร ฟ้า เอสซีจี ตราช้าง 80 มม. 3 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด 6 ชิ้น/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
บอลวาล์ว พีวีซี เกษตร ฟ้า เอสซีจี ตราช้าง 100 มม. 4 นิ้ว ราคาถูก
ขนาด 4 ชิ้น/กล่อง
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้