สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (SGCC) ตรานก-สิงห์

ตราสินค้า: BSI บีเอสไอ BSI บีเอสไอ
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 28 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (SGCC) ตรานก-สิงห์ 0.18 มม. 3x6 ฟุต ราคาถูก
ขนาด รหัสสินค้า: 70BR16SI0618P การเคลือบ Z06 (เคลือบที่ 60 กรัมต่อตารางเมตร) นน. 0.45193 กก. 4x8 ฟุต/ฟุต 1.4827 กก. 4x8 ฟุต/ม. 2.5803 กก. 4x8 ฟุต/แผ่น
น้ำหนัก 2.58 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (SGCC) ตรานก-สิงห์ 0.18 มม. 3x8 ฟุต ราคาถูก
ขนาด รหัสสินค้า: 70BR16SI0618P การเคลือบ Z06 (เคลือบที่ 60 กรัมต่อตารางเมตร) นน. 0.45193 กก. 4x8 ฟุต/ฟุต 1.4827 กก. 4x8 ฟุต/ม. 3.1 กก. 4x8 ฟุต/แผ่น
น้ำหนัก 3.10 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (SGCC) ตรานก-สิงห์ 0.20 มม. 3x8 ฟุต ราคาถูก
ขนาด รหัสสินค้า: 70BR16SI0620P การเคลือบ Z06 (เคลือบที่ 60 กรัมต่อตารางเมตร) นน. 0.47381 กก. 4x8 ฟุต/ฟุต 1.5545 กก. 4x8 ฟุต/ม. 3.55 กก. 4x8 ฟุต/แผ่น
น้ำหนัก 3.55 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (SGCC) ตรานก-สิงห์ 0.23 มม. 3x8 ฟุต ราคาถูก
ขนาด รหัสสินค้า: 70BR16SI0623P การเคลือบ Z06 (เคลือบที่ 60 กรัมต่อตารางเมตร) นน. 0.53944 กก. 4x8 ฟุต/ฟุต 1.7698 กก. 4x8 ฟุต/ม. 4.05 กก. 4x8 ฟุต/แผ่น
น้ำหนัก 4.05 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (SGCC) ตรานก-สิงห์ 0.25 มม. 3x8 ฟุต ราคาถูก
ขนาด รหัสสินค้า: 70BR16SI0625P การเคลือบ Z06 (เคลือบที่ 60 กรัมต่อตารางเมตร) นน. 0.5832 กก. 4x8 ฟุต/ฟุต 1.9134 กก. 4x8 ฟุต/ม. 4.6656 กก. 4x8 ฟุต/แผ่น
น้ำหนัก 4.67 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (SGCC) ตรานก-สิงห์ 0.27 มม. 3x8 ฟุต ราคาถูก
ขนาด รหัสสินค้า: 70BR16SI0627P การเคลือบ Z06 (เคลือบที่ 60 กรัมต่อตารางเมตร) นน. 0.62696 กก. 4x8 ฟุต/ฟุต 2.0569 กก. 4x8 ฟุต/ม. 4.7 กก. 4x8 ฟุต/แผ่น
น้ำหนัก 4.70 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (SGCC) ตรานก-สิงห์ 0.32 มม. 3x8 ฟุต ราคาถูก
ขนาด รหัสสินค้า: 70BR16SI0632P การเคลือบ Z06 (เคลือบที่ 60 กรัมต่อตารางเมตร) นน. 0.77634 กก. 4x8 ฟุต/ฟุต 2.5471 กก. 4x8 ฟุต/ม. 6.2108 กก. 4x8 ฟุต/แผ่น
น้ำหนัก 6.21 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (SGCC) ตรานก-สิงห์ 0.32 มม. 4x8 ฟุต ราคาถูก
ขนาด รหัสสินค้า: 70BR16SI0632U การเคลือบ Z06 (เคลือบที่ 60 กรัมต่อตารางเมตร) นน. 1.03513 กก. 4x8 ฟุต/ฟุต 3.3961 กก. 4x8 ฟุต/ม. 7.65 กก. 4x8 ฟุต/แผ่น
น้ำหนัก 7.65 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (SGCC) ตรานก-สิงห์ 0.35 มม. 3x8 ฟุต ราคาถูก
ขนาด รหัสสินค้า: 70BR16SI0635P การเคลือบ Z06 (เคลือบที่ 60 กรัมต่อตารางเมตร) นน. 0.82010 กก. 4x8 ฟุต/ฟุต 2.6906 กก. 4x8 ฟุต/ม. 6.5608 กก. 4x8 ฟุต/แผ่น
น้ำหนัก 6.56 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (SGCC) ตรานก-สิงห์ 0.35 มม. 4x8 ฟุต ราคาถูก
ขนาด รหัสสินค้า: 70BR16SI0635U การเคลือบ Z06 (เคลือบที่ 60 กรัมต่อตารางเมตร) นน. 1.09347 กก. 4x8 ฟุต/ฟุต 3.5875 กก. 4x8 ฟุต/ม. 8.7478 กก. 4x8 ฟุต/แผ่น
น้ำหนัก 8.75 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ แผ่น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

รายละเอียดสินค้า

แผ่นสังกะสี ตรา นก-สิงห์ สามารถนำไปใช้ตามความต้องการได้หลากหลาย ตั้งแต่งาน บัดกรี พับขึ้นรูป ปั๊ม แปรรูป ดัดโค้ง อีกทั้งยังคงความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมี ระดับสารปนเปื้อนต่ำที่ได้มาตรฐาน RoHS โดยแผ่นสังกะสี ตรา นก-สิงห์ มีลายดอกที่สวยงาม แวววาว ไม่เป็น Blackening ตัวแผ่นนิ่ม สามารถพับขึ้นรูปได้ง่ายโดยไม่แตกร้าว