เหล็กกล่อง ดำ 3x3 นิ้ว แปซิฟิก ราคาถูก

แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 17 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.6 มม. 21.87กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-21 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
น้ำหนัก 21.87 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2.3 มม. 30.88กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-30 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
น้ำหนัก 30.88 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 3.2 มม. 42.12กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-42 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
น้ำหนัก 42.12 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 3.2 มม. 42.12กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-42 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
น้ำหนัก 42.12 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 4 มม. 51.61กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-51 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
น้ำหนัก 51.61 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 4.5 มม. 57.38กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
น้ำหนัก 57.38 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 6 มม. 73.9กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-73 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:36 เส้น/มัด
น้ำหนัก 73.9 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2.5 มม. 32.67กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-32 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
น้ำหนัก 32.67 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2.7 มม. 35.27กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-35 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
น้ำหนัก 35.27 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 2.8 มม. 37.61กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-37 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:42 เส้น/มัด
น้ำหนัก 37.61 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น