ประตูเหล็ก DoorTech บานเดี่ยว ND-05 Water-Ash

แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 8 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ประตูเหล็ก DoorTech บานเดี่ยว ND-05 Water-Ash DTS-80 ราคาถูก
ขนาด ไม่รวมชุดมือจับ สามารถระบุให้เจาะช่องกระจก (แนวนอน, แนวตั้ง) และช่องระบายอากาศได้ ขนาดประตู: 800x2000x40 มม. ขนาดพร้อมวงกบ: 864x2100x100 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ บาน
0 บาท
ประตูเหล็ก DoorTech บานเดี่ยว ND-05 Water-Ash DTS-90 ราคาถูก
ขนาด ไม่รวมชุดมือจับ สามารถระบุให้เจาะช่องกระจก (แนวนอน, แนวตั้ง) และช่องระบายอากาศได้ ขนาดประตู: 900x2000x40 มม. ขนาดพร้อมวงกบ: 964x2100x100 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ บาน
0 บาท
ประตูเหล็ก DoorTech บานเดี่ยว ND-05 Water-Ash DTS-100 ราคาถูก
ขนาด ไม่รวมชุดมือจับ สามารถระบุให้เจาะช่องกระจก (แนวนอน, แนวตั้ง) และช่องระบายอากาศได้ ขนาดประตู: 1000x2000x40 มม. ขนาดพร้อมวงกบ: 1064x2100x100 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ บาน
0 บาท
ประตูเหล็ก DoorTech บานเดี่ยว ND-05 Water-Ash DTS-80 ครบชุด ราคาถูก
ขนาด รวมอุปกรณ์มาตรฐานชุดมือจับ สามารถระบุให้เจาะช่องกระจก (แนวนอน, แนวตั้ง) และช่องระบายอากาศได้ ขนาดประตู: 800x2000x40 มม. ขนาดพร้อมวงกบ: 864x2100x100 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชุด
0 บาท
ประตูเหล็ก DoorTech บานเดี่ยว ND-05 Water-Ash DTS-90 ครบชุด ราคาถูก
ขนาด รวมอุปกรณ์มาตรฐานชุดมือจับ สามารถระบุให้เจาะช่องกระจก (แนวนอน, แนวตั้ง) และช่องระบายอากาศได้ ขนาดประตู: 900x2000x40 มม. ขนาดพร้อมวงกบ: 964x2100x100 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชุด
0 บาท
ประตูเหล็ก DoorTech บานเดี่ยว ND-05 Water-Ash DTS-100 ครบชุด ราคาถูก
ขนาด รวมอุปกรณ์มาตรฐานชุดมือจับ สามารถระบุให้เจาะช่องกระจก (แนวนอน, แนวตั้ง) และช่องระบายอากาศได้ ขนาดประตู: 1000x2000x40 มม. ขนาดพร้อมวงกบ: 1064x2100x100 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชุด
0 บาท
ประตูเหล็ก DoorTech บานเดี่ยว ND-05 Water-Ash DTS-70 ราคาถูก
ขนาด ไม่รวมชุดมือจับ สามารถระบุให้เจาะช่องกระจก (แนวนอน, แนวตั้ง) และช่องระบายอากาศได้ ขนาดประตู: 700x2000x40 มม. ขนาดพร้อมวงกบ: 764x2100x100 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ บาน
0 บาท
ประตูเหล็ก DoorTech บานเดี่ยว ND-05 Water-Ash DTS-70 ครบชุด ราคาถูก
ขนาด รวมอุปกรณ์มาตรฐานชุดมือจับ สามารถระบุให้เจาะช่องกระจก (แนวนอน, แนวตั้ง) และช่องระบายอากาศได้ ขนาดประตู: 700x2000x40 มม. ขนาดพร้อมวงกบ: 764x2100x100 มม.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชุด
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น