เหล็กกล่อง ดำ 6x6 นิ้ว แปซิฟิก ราคาถูก

แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 12 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 2.5 มม. 66.59กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-66 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
น้ำหนัก 66.59 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 2.7 มม. 72.8กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-72 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
น้ำหนัก 72.8 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 2.8 มม. 76.84กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-76 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
น้ำหนัก 76.84 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 3 มม. 80.87กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-80 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
น้ำหนัก 80.87 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 3.2 มม. 87.12กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-87 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
น้ำหนัก 87.12 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 4.5 มม. 120.76กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-120 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
น้ำหนัก 120.76 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 4.5 มม. 120.76กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-120 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
น้ำหนัก 120.76 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 5 มม. 133.98กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-133 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
น้ำหนัก 133.98 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 6 มม. 158.61กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-158 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
น้ำหนัก 158.61 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 6x6 นิ้ว 150x150 มม. 6 มม. 158.61กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-158 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:9 เส้น/มัด
น้ำหนัก 158.61 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น