เหล็กรูปตัวซี มอก.แปซิฟิก เหล็กแป ตัวซี ราคาถูก

แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 44 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 60x30x10 มม. 1.6 มม. 9.79กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-9.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:120 เส้น/มัด
น้ำหนัก 9.79 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 60x30x10 มม. 2 มม. 11.96กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-11.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:120 เส้น/มัด
น้ำหนัก 11.96 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 60x30x10 มม. 2.3 มม. 13.52กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-13.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:120 เส้น/มัด
น้ำหนัก 13.52 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 70x40x25 มม. 1.6 มม. 14.3กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-14.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:100 เส้น/มัด
น้ำหนัก 14.3 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 75x35x15 มม. 2.3 มม. 17.36กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-17.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:100 เส้น/มัด
น้ำหนัก 17.36 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 75x45x15 มม. 1.6 มม. 13.94กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-13.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:100 เส้น/มัด
น้ำหนัก 13.94 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 75x45x15 มม. 2 มม. 17.18กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-17.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:100 เส้น/มัด
น้ำหนัก 17.18 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 75x45x15 มม. 2.3 มม. 19.53กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-19.5 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:100 เส้น/มัด
น้ำหนัก 19.53 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 90x45x20 มม. 1.6 มม. 15.8กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-15.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 15.8 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กตัวซี ดำ มอก. 6 ม. 90x45x20 มม. 2.3 มม. 22.23กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-22 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 22.23 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

รายละเอียดสินค้า

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นตัวซี มาตรฐาน มอก.


steel lip c channel Thailand Industrial standardsteel c channel best price


เหล็กตัวซี ตัวแทนไม้เนื้อแข็ง

เพราะไม้เนื้อแข็งที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างเริ่มมีราคาสูง หายาก และคุณภาพไม่แน่นอน ช่าง ผู้รับเหมา จึงหันมาใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัวซีมากขึ้น ซึ่งเหล็กรูปพรรณหน้าตัดตัวซี C หรือเรียกกันว่า เหล็กไลต์เกจ Light Gage ถูกนำมาใช้แทนไม้  เช่น จันทันใช้ขนาด 120x50x20มม. หนา 2.3มม. แทนจันทันไม้ขนาด 2x6 นิ้ว และใช้แปขนาด 75x45x15มม. หนา 2.3มม. แทนแปไม้ขนาด 1.5x3นิ้ว แต่เนื่องจากเหล็กไลต์เกจดังกล่าว มีความหนาเพียง 2.3มม. จึงมีจุดอ่อนที่รอยเชื่อมระหว่างจันทันกับแป หาเชื่อมฝีมือไม่ดี อาจจะทะลุที่รอยเชื่อม ทำให้เกิดสนิมได้ง่ายภายหลังและความแข็งแรงน้อยลง ดังนั้นถ้าจะให้โครงหลังคาแข็งแรงดี ควรใช้จันทันแบบเหล็กรูปรางน้ำ หนา 4มม. 

ส่วนประกอบทางเคมี เหล็กตัวซี


c channel table ตาราง เหล็กตัวซี

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นรูปตัวซี C Light Lip Channel ถือว่าเป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural steel) นิยมใช้ทำแปหลังคาและเสาค้ำยันที่รับน้ำหนักไม่มากนัก มีความยาว 6 ม. และมีขนาดมาตรฐานเริ่มต้นคือ 50x30x10x1.6 (AxBxHxTxT2) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (แปหลังคา แปซี โครงตัวซี) เหล็กรูปพรรณนี้ เป็นเหล็กรีดร้อน (Hot Rolled) ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ ทำให้งานก่อสร้าง เสร็จได้รวดเร็วกว่างานคอนกรีต และทำให้ได้โครงสร้างที่มีช่วงกว้างกว่าและมีน้ำหนักเบากว่า เช่น โครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรม สะพาน อาคารสูง ฯลฯ ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กรูปพรรณ คือ คาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส และกำมะถัน 

 

Light Lip Channel ใช้ต่างจาก Channel อย่างไร?  

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิต ทั้ง Light Lip Channel และ Channel ต่างมีวิธีการที่ต่างกัน โดยที่ Channel นั้นถูกออกแบบและผลิตมาเพื่อสามารถรับน้ำหนักและเป็นส่วนของโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าเหล็ก Light Lip Channel ฉะนั้น หากต้องการเหล็กที่เป็นงานโครงสร้างรับน้ำหนักมากๆ Channel จึงน่าจะเหมาะสมกว่านั่นเอง 

channel,เหล็กรางน้ำ,เหล็กตัวซี ต่างกันอย่างไร,เหล็กแชนแนล,ราคาถูก

 

เหล็กตัวซี ได้ มอก. 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. ได้ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็ก โครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มอก.1228-2549 เหล็กรูปตัวซี Lip Chanel Steel โดยการ อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัย และเพื่อป้องกัน ความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชนหรือกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการตราพระราช กฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือที่เรียกว่า มาตรฐานบังคับซึ่งผู้ผลิต ผู้จำ หน่าย และผู้นำ เข้าจะต้องผลิต จำ หน่าย และนำ เข้าแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามที่สำ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) ประกาศกำ หนดเท่านั้น หากไม่กระทำ ตามจะมีความผิดตามกฎหมาย  


เหล็กตัวซี,เหล็ก ซี,เหล็กตัว c,เหล็กตัวc,ราคาถูก

 

ข้อแตกต่างของเหล็กตัวซี ที่ถูกตัดด้วยไฟเบอร์ และตัดด้วยใบมีด 

ตัดเหล็กตัวซีด้วยไฟเบอร์,ตัดเหล็กตัวซีด้วยกรรไกร,ตัดเหล็กตัวซี,ไฟเบอร์,ตัดด้วยกรรไกร,แตกต่างกันอย่างไร
 • การตัด เหล็กตัวซี ด้วยมีด จะไม่มีขี้เหล็ก หัวเหล็กจะเนียน ช่างเอาไปต่องานไม่ต้องเจียรขี้เหล็กออก ข้อเสีย คือสำหรับคนขาย เพราะดูแล้วบาง
 • การตัด เหล็กตัวซี ตัดด้วยไฟเบอร์ จะดูหนา เพราะขี้เหล็กเยอะ ข้อดีคือ หลอกตาว่าดูหนา

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

เฉลี่ย 5 จาก 5 ดาว
5 ดาว
4
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
 • ได้เหล็ก ซี มอก. สบายใจ
  ได้ของดี สบายใจค่ะ คุณวรลักษณ์ นxxxxxxxxxxx (เพื่อการปกป้องสิทธิของลูกค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเปิดเผยชื่อนามสกุลจริง หากแต่ชื่อเล่นได้รับอนุญาติให้นำมาอ้างอิงได้เพื่อการ Review นี้เท่านั้น)
  เขียนโดย OSH Team Review A52 เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 • เหล็กดี เหล็กหนา น้ำหนักตรงตามมาตรฐาน
  เหล็กตัวซี หรือ Lipped Channel Steel เป็นเหล็กที่นิยมใช้งานโครงหลังคา งานก่อสร้างทั่วไป นิยมสำหรับโครงหลังคาเพราะการรับน้ำหนักไม่ต้องมาก และประหยัดเนื้อเหล็ก ทำให้ทั้งโครงการประหยัดขึ้น
  เขียนโดย OSH J Team เมื่อ 7 สิงหาคม 2561
 • เหล็กตัวซี ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
  เหล็กตัวซี มักถูกนำมาใช้งานแทนไม้เนื้อแข็ง บริเวณจันทันหลังคา ราคาประหยัดกว่าเหล็กกล่อง เพราะที่ความหนาเท่ากัน ใช้น้ำหนักน้อยกว่า ทนทานต่อแรงลม ยึดกับตัวแปหลังคาได้ดี เหล็กตัวซีที่ดีต้องได้น้ำหนักที่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด
  เขียนโดย OSH Team (Self Review) เมื่อ 21 มิถุนายน 2561
 • เหล็กรูปตัวซี เหล็กเต็ม ใช้แทนแปไม้
  เหล็กตัวซี มอก. เป็นเหล็กพับที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ได้น้ำหนักตามต้องการ นิยมเรียกว่า เหล็กแป ในบางกรณี เพราะด้วยโครงสร้างของตัวซี ทำให้ประหยัดเนื้อเหล็ก และยังสามารถรับน้ำหนักได้ตามที่ต้องการ แนะนำให้ถามหา มอก. ทุกครั้งก่อนการซื้อ
  เขียนโดย OSH H Team เมื่อ 31 พฤษภาคม 2561

เหล็กตัวซี,เหล็ก ตัว C,เหล็ก C,เหล็กซี,เหล็กตัวซี,แปตัวซี,แปเหล็กตัวซี,เหล็กจันทันตัวซี,เหล็กหลังคาตัวซี,เหล็กรูปตัวซี,เหล็กรูปพรรณตัวซี,เหล็กตัวc,เหล็กตัว C,เหล็กไลท์เกจ,ไล๊ทเกจ,เหล็กไลท์เกท,เหล็ก ซี,ท่อตัวซี,จันทันตัวซี,อะเสตัวซี,lip channel,lip c channel,c lip channel,light gauge 

Tags
#เหล็ก มอก นราธิวาส ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ยะลา ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ปัตตานี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก พัทลุง ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ตรัง ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สตูล ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สงขลา ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ชุมพร ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ระนอง ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สุราษฎร์ธานี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ภูเก็ต ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก พังงา ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก กระบี่ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก นครศรีธรรมราช ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ประจวบคีรีขันธ์ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก เพชรบุรี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สมุทรสงคราม ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สมุทรสาคร ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก นครปฐม ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สุพรรณบุรี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก กาญจนบุรี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ราชบุรี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก เพชรบูรณ์ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก พิจิตร ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก พิษณุโลก ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สุโขทัย ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ตาก ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก กำแพงเพชร ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก อุทัยธานี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก นครสวรรค์ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก แม่ฮ่องสอน ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก เชียงราย ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก พะเยา ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก น่าน ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก แพร่ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก อุตรดิตถ์ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ลำปาง ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ลำพูน ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก เชียงใหม่ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก มุกดาหาร ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก นครพนม ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สกลนคร ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก กาฬสินธุ์ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ร้อยเอ็ด ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก มหาสารคาม ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก หนองคาย ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก เลย ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก อุดรธานี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ขอนแก่น ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก หนองบัวลำภู ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก อำนาจเจริญ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ชัยภูมิ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ยโสธร ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก อุบลราชธานี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ศรีสะเกษ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สุรินทร์ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก บุรีรัมย์ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก นครราชสีมา ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สระแก้ว ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก นครนายก ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ปราจีนบุรี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ฉะเชิงเทรา ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ตราด ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก จันทบุรี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ระยอง ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ชลบุรี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สระบุรี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ชัยนาท ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สิงห์บุรี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ลพบุรี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก อ่างทอง ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก พระนครศรีอยุธยา ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก ปทุมธานี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก นนทบุรี ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก สมุทรปราการ ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก กรุงเทพมหานคร ราคาถูก ราคาโรงงาน #เหล็ก มอก บึงกาฬ ราคาถูก ราคาโรงงาน