เหล็กกล่อง ดำ 2x2 นิ้ว แปซิฟิก ราคาถูก

แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 18 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.2 มม. 10.81กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-10.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 10.81 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.4 มม. 12.62กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-12.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 12.62 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.6 มม. 14.3กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-14.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 14.3 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.6 มม. 14.3กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-14.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 14.3 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.7 มม. 15.2กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-15.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 15.2 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.8 มม. 15.62กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-15.6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 15.62 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.3 มม. 20.07กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 20.07 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 1.9 มม. 16.88กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-16.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 16.88 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2 มม. 17.3กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-17.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 17.3 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.3 มม. 20.07กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 20.07 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น