KEMBLA แป๊ปทองแดงชนิดม้วน เบอร์ 22 15 ม.

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 5 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
KEMBLA แป๊ปทองแดงชนิดม้วน เบอร์ 22 1/4 นิ้ว 15 ม. ราคาถูก
ขนาด ความหนาโดยประมาณ 0.7 มม. จำนวน 20 ม้วน/กล่อง ยาว 15 ม. หรือ 50 ฟุต
น้ำหนัก 1.65 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
KEMBLA แป๊ปทองแดงชนิดม้วน เบอร์ 22 3/8 นิ้ว 15 ม. ราคาถูก
ขนาด ความหนาโดยประมาณ 0.71 มม. จำนวน 10 ม้วน/กล่อง ยาว 15 ม. หรือ 50 ฟุต
น้ำหนัก 2.68 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
KEMBLA แป๊ปทองแดงชนิดม้วน เบอร์ 22 1/2 นิ้ว 15 ม. ราคาถูก
ขนาด ความหนาโดยประมาณ 0.71 มม. จำนวน 8 ม้วน/กล่อง ยาว 15 ม. หรือ 50 ฟุต
น้ำหนัก 3.6 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
KEMBLA แป๊ปทองแดงชนิดม้วน เบอร์ 22 5/8 นิ้ว 15 ม. ราคาถูก
ขนาด ความหนาโดยประมาณ 0.70 มม. จำนวน 6 ม้วน/กล่อง ยาว 15 ม. หรือ 50 ฟุต
น้ำหนัก 4.4 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
KEMBLA แป๊ปทองแดงชนิดม้วน เบอร์ 22 3/4 นิ้ว 15 ม. ราคาถูก
ขนาด ความหนาโดยประมาณ 0.68 มม. จำนวน 5 ม้วน/กล่อง ยาว 15 ม. หรือ 50 ฟุต
น้ำหนัก 5.34 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น