สายยางท่อแบน

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 5 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
สายยางท่อแบน ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 100 เมตร (สินค้าขาดตลาดชั่วคราว) ราคาถูก
ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 100 เมตร
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางท่อแบน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร (สินค้าขาดตลาดชั่วคราว) ราคาถูก
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางท่อแบน ขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 100 เมตร (สินค้าขาดตลาดชั่วคราว) ราคาถูก
ขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 100 เมตร
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางท่อแบน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 100 เมตร (สินค้าขาดตลาดชั่วคราว) ราคาถูก
ขนาด 3 นิ้ว ยาว 100 เมตร
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
สายยางท่อแบน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 100 เมตร (สินค้าขาดตลาดชั่วคราว) ราคาถูก
ขนาด 4 นิ้ว ยาว 100 เมตร
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้