แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 3 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เข็มพืด ชีทไพล์ SP4 400x170 มม. หนา 15.5 มม. ยาว 6 ม. 456.6กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด 400x170มม. หนา 15.5มม. ยาว 6ม. ผลิตโดย SYS
น้ำหนัก 456.60 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
เข็มพืด ชีทไพล์ SP4 400x170 มม. หนา 15.5 มม. ยาว 9 ม. 684.9กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด 400x170มม. หนา 15.5มม. ยาว 9 ม. ผลิตโดย SYS
น้ำหนัก 684.90 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
เข็มพืด ชีทไพล์ SP4 400x170 มม. หนา 15.5 มม. ยาว 12 ม. 913.2กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด 400x170มม. หนา 15.5มม. ยาว 12 ม. ผลิตโดย SYS
น้ำหนัก 913.20 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้