สกรูมิลเหลี่ยมขาว เกรด 4.6 M10-1.25

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 15 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
สกรูมิลเหลี่ยมขาว เกรด 4.6 M10-1.25 x 20 มม. ราคาถูก
ขนาด ระยะห่างระหว่างเกลียว 1.25 มม. // ความยาวเกลียว 26 มม. // ความหนาหัวสกรู 6.4 มม. // จำนวน 300 ชิ้น/กล่อง *ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 200 บาทต่อบิล
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
สกรูมิลเหลี่ยมขาว เกรด 4.6 M10-1.25 x 25 มม. ราคาถูก
ขนาด ระยะห่างระหว่างเกลียว 1.25 มม. // ความยาวเกลียว 26 มม. // ความหนาหัวสกรู 6.4 มม. // จำนวน 200 ชิ้น/กล่อง *ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 200 บาทต่อบิล
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
สกรูมิลเหลี่ยมขาว เกรด 4.6 M10-1.25 x 30 มม. ราคาถูก
ขนาด ระยะห่างระหว่างเกลียว 1.25 มม. // ความยาวเกลียว 26 มม. // ความหนาหัวสกรู 6.4 มม. // จำนวน 200 ชิ้น/กล่อง *ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 200 บาทต่อบิล
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
สกรูมิลเหลี่ยมขาว เกรด 4.6 M10-1.25 x 35 มม. ราคาถูก
ขนาด ระยะห่างระหว่างเกลียว 1.25 มม. // ความยาวเกลียว 26 มม. // ความหนาหัวสกรู 6.4 มม. // จำนวน 200 ชิ้น/กล่อง *ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 200 บาทต่อบิล
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
สกรูมิลเหลี่ยมขาว เกรด 4.6 M10-1.25 x 40 มม. ราคาถูก
ขนาด ระยะห่างระหว่างเกลียว 1.25 มม. // ความยาวเกลียว 26 มม. // ความหนาหัวสกรู 6.4 มม. // จำนวน 200 ชิ้น/กล่อง *ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 200 บาทต่อบิล
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
สกรูมิลเหลี่ยมขาว เกรด 4.6 M10-1.25 x 45 มม. ราคาถูก
ขนาด ระยะห่างระหว่างเกลียว 1.25 มม. // ความยาวเกลียว 26 มม. // ความหนาหัวสกรู 6.4 มม. // จำนวน 200 ชิ้น/กล่อง *ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 200 บาทต่อบิล
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
สกรูมิลเหลี่ยมขาว เกรด 4.6 M10-1.25 x 50 มม. ราคาถูก
ขนาด ระยะห่างระหว่างเกลียว 1.25 มม. // ความยาวเกลียว 26 มม. // ความหนาหัวสกรู 6.4 มม. // จำนวน 200 ชิ้น/กล่อง *ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 200 บาทต่อบิล
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
สกรูมิลเหลี่ยมขาว เกรด 4.6 M10-1.25 x 55 มม. ราคาถูก
ขนาด ระยะห่างระหว่างเกลียว 1.25 มม. // ความยาวเกลียว 26 มม. // ความหนาหัวสกรู 6.4 มม. // จำนวน 150 ชิ้น/กล่อง *ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 200 บาทต่อบิล
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
สกรูมิลเหลี่ยมขาว เกรด 4.6 M10-1.25 x 60 มม. ราคาถูก
ขนาด ระยะห่างระหว่างเกลียว 1.25 มม. // ความยาวเกลียว 26 มม. // ความหนาหัวสกรู 6.4 มม. // จำนวน 150 ชิ้น/กล่อง *ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 200 บาทต่อบิล
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
สกรูมิลเหลี่ยมขาว เกรด 4.6 M10-1.25 x 65 มม. ราคาถูก
ขนาด ระยะห่างระหว่างเกลียว 1.25 มม. // ความยาวเกลียว 26 มม. // ความหนาหัวสกรู 6.4 มม. // จำนวน 150 ชิ้น/กล่อง *ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 200 บาทต่อบิล
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชิ้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น